Urząd Marszałkowski Kielce

Urząd Marszałkowski Kielce - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego mieszczący się przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach.

Opis jednostki

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego znajdujący się Kielcach to wojewódzka jednostka organizacyjna. Nie posiada osobowości prawnej. Jednocześnie jest jednostką budżetową samorządu województwa świętokrzyskiego. Jest organem pomocniczym marszałka województwa świętokrzyskiego. Tak jak inne urzędy marszałkowskie, został powołany na mocy ustawy z 18 sierpnia 1998 roku.

Zadania

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego stanowi aparat pomocniczy zarządu województwa. Ma umożliwiać wykonywanie jego zadań ustawowych. Ponadto, zadaniem Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach jest pełna obsługa (kadrowa, prawna, organizacyjna, ekspercka, techniczna) komisji organów wykonawczych oraz organu uchwałodawczego. Organy wykonawcze to zarząd województwa i marszałek województwa. Organ uchwałodawczy to sejmik województwa.

Sposób działania

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa oraz na podstawie statutu województwa świętokrzyskiego. Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jest marszałek województwa świętokrzyskiego. Organem wykonawczym województwa jest Zarząd Województwa, w skład którego wchodzi 5 osób: marszałek województwa (przewodniczący Zarządu Województwa), wicemarszałek bądź 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Uchwały zarządu województwa zapadają większością głosów zgodnie z przepisami ustawy.

urząd marszałkowski kielce