UNICEF

UNICEF - United Nations International Children’s Emergency Fund, czyli Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - powstał w 1943 roku jako UNRRA z inicjatywy Ludwika Rajchmana. Główna siedziba mieści się w Nowym Jorku. UNICEF jest organizacją humanitarną i zajmuje się pomaganiem najuboższym dzieciom z całego świata.

11 grudnia 1946 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie powołała do działalności UNICEF za sprawą polskiego doktora w dziedzinie bakteriologii, Ludwika Rajchmana. Przy tej okazji stworzono logo organizacji, którym została fotografia małego chłopca z kubkiem mleka w dłoni. Był to symbol bólu i przemocy, która dotknęła najmłodszych w trakcie II wojny światowej.

UNICEF zajmuje się ochroną zdrowia i życia dzieci na całym świecie. Organizuje dożywianie najuboższych oraz zapewnia im edukację.

Już w 1947 roku organizacja rozpoczęła cykl szczepień przeciwko najdotkliwszym chorobom wieku dziecięcego. Zaledwie dwa lata później w ramach podziękowania, jedna z podopiecznych fundacji wysłała UNICEF-owi kartkę z własnoręcznym rysunkiem. Była to siedmioletnia Jitka Samkova z Czech.

W 1953 roku UNICEF włączono do ONZ. Dzięki temu, zwiększyły się możliwości niesienia pomocy najmłodszym. Działałność UNICEF-u objęła wszystkie kontynenty. Wszystkie osoby małoletnie w krajach rozwijających się zostały objęte obowiązkiem podstawowej edukacji. UNICEF ze swoją pomocą dociera wszędzie tam, gdzie wkrada się bieda, dochodzi do klęsk żywiołowych lub konfliktów zbrojnych, które rujnują dzieciństwo najmłodszych.

W 1954 roku UNICEF powołał pierwszego Ambasadora Dobrej Woli, którym został Danny Kaye, aktor amerykańskiego pochodzenia.

Od 1962 roku UNICEF prowadzi biuro w Polce. Jest to pierwszy tego typu komitet, który powstał we wschodniej części Europy.

W 1965 roku UNICEF otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za działalność na rzecz dzieci. Sukcesem organizacji było uchwalenie Konwencji Praw Dziecka w 1989 roku.

UNICEF

Więcej o:

UNICEF