Ubój rytualny

Ubój rytualny dotyczy zwierząt lądowych oraz ptaków i wzbudza szereg kontrowersji. Jednocześnie zapewnia możliwość przygotowywania koszernych posiłków, stanowiących wyłączne pożywienie ortodoksyjnych żydów.

Ubój rytualny – wspólnoty wyznaniowe kontra obrońcy praw zwierząt
Wspólnoty wyznaniowe motywują konieczność zachowania prawa do przeprowadzania uboju rytualnego, wolnością wyznania i praktykowania swojej wiary. Środowiska obrońców praw zwierząt natomiast wskazują na niehumanitarność uboju. Na przestrzeni wieków, problem ten powracał w polskim ustawodawstwie, przybierając różne formy zezwoleń, wydawanych bądź przez władców lokalnych, bądź w skali ogólnokrajowej. Pozwolenie to obejmowało zazwyczaj ubój rytualny, dokonywany wyłącznie w celach konsumpcyjnych danej wspólnoty, czyli nie mógł być prowadzony na skalę przemysłową i do obrotu tego rodzaju mięsem.

Rytualny ubój zwierząt – procedury postępowania
Aby ubój zwierząt mógł być uznany za rytualny, powinien przebiegać w ściśle określony sposób. Po pierwsze, zwierzę nie może zostać pozbawione świadomości (ogłuszanie w jakiejkolwiek formie jest surowo zabronione). Po drugie, zwierzę zabijane jest przez podcięcie przełyku i arterii za jednym razem. Dokonuje tego wyspecjalizowany i namaszczony religijnie rzezak, tzw. szojchet, posługując się specjalnym nożem, odmawiając specjalną modlitwę. Po trzecie, zwierzę z podciętym gardłem pozostawione jest do całkowitego wykrwawienia się. Obecnie stosowane są specjalne klatki do unieruchamiania zwierząt, które mają za zadanie ustawić je w odpowiedniej pozycji, pozwalającej na jak najdokładniejsze wykrwawienie się.

Ubój rytualny w Polsce – regulacje prawne
Uregulowania prawne, związane z ubojem rytualnym, tworzone były już w XIII wieku (tzw. przywilej kaliski). Przez stulecia organy stanowiące prawo zgadzały się na wykonywanie tego typu rytuałów. Dopiero w roku 1939 pojawił się pomysł wprowadzenia zakazu, ale jego uchwalenie uniemożliwił wybuch wojny. W latach 2013–2014 panował w Polsce całkowity zakaz uboju rytualnego, który został zniesiony decyzją Trybunału Konstytucyjnego.

ubój rytualny

Więcej o:

ubój rytualny