ubodzy

Więcej o:

ubodzy

 • Internet i komputery dla najuboższych

  "Planujemy, że z tych pieniędzy zakupione byłyby komputery podłączone do Internetu, opłacona byłaby ich konserwacja i naprawa, a także dofinasowywany był przez ponad trzy lata dostęp do Internetu w najuboższych rodzinach" - mówiła na IV Forum na rzecz usług szerokopasmowych Anna Streżyńska, prezes

 • Ucieczka lekarzy z najuboższych krajów

  . Te cztery kraje stanowią główny cel wyjazdów. Mullan szacuje, że od 23 do 28 proc. wszystkich lekarzy pracujących w tych państwach to imigranci. Ogromna większość z nich (w przypadku Wielkiej Brytanii ponad 75 proc.) pochodzi z krajów ubogich. Na 20 krajów "eksportujących" do wielkiej czwórki swoich lekarzy

 • Darmowe podręczniki nie dla wszystkich ubogich uczniów

  z ubogich rodzin minister edukacji Roman Giertych obiecał we wrześniu, kiedy przedstawił założenia programu "Tani podręcznik". Minister oparł go na trzech pomysłach: ograniczenie wyboru podręczników (szkoły mają wybierać zestawy książek i nie zmieniać ich przez kilka lat, żeby starsi mogli odsprzedawać

 • Unia Europejska karmi najuboższych Polaków

  pochodzącego z rezerw unijnych najuboższym mieszkańcom wspólnoty. - W ten sposób likwidowane są nadwyżki, które sprawiały więcej kłopotów niż pożytku - mówi Bogumiła Kułkiewicz zajmująca się akcją z ramienia Polskiej Federacji Banków Żywności. Co roku rozdawana jest żywność o wartości ok. 200 mln euro. Listy

 • Droga żywność hamują rozwój krajów najuboższych

  a konsekwencje tych zjawisk uderzają przede wszystkim w najuboższych. Dlatego brytyjski premier Gordon Brown i inni międzynarodowi liderzy wzywają na przykład do zwiększenia produkcji żywności w Afryce o sto procent. Jednocześnie Unia Europejska zamierza przeznaczyć dodatkowy miliard euro na pomoc

 • Rząd Wielkiej Brytanii chce dać ubogim kupony na energię

  Do tej pory zasiłki na energię przysługiwały tylko najuboższym powyżej 60 roku życia. Teraz rząd zwrócił się do firm energetycznych, aby wspólnie opracować system kuponów jeszcze przed ogłoszeniem tegorocznego budżetu 12 marca. Ceny energii w Wielkiej Brytanii wzrosły po nowym roku znacznie powyżej

 • WTO chce wydobyć z nędzy najuboższe kraje

  W niedzielę późno w nocy w centrum konferencyjnym w Hongkongu kraje członkowskie WTO podały sobie ręce. Na mocy porozumienia o liberalizacji handlu, które zawarli biedni i bogaci, już za trzy lata kraje najuboższe będą mogły sprzedawać do krajów bogatych swoje towary bez ceł. Bogaci zmniejszą też

 • PE o pomocy dla najuboższych

  Przyjęty przez Parlament raport przygotował polski deputowany Czesław Siekierski. W dokumencie podkreślono, że przemiany ustrojowe w krajach, które niedawno przystąpiły do Unii, doprowadziły do silnego rozwarstwienia finansowego społeczeństw. W niektórych państwach różnice dochodów i poziomu życia