Tygodnik Powszechny

Tygodnik Powszechny to katolicki tygodnik, który ukazuje się w Polsce od 1945 r. Został założony przez kard. Adama Stefana Sapiehę. Obejmuje tematykę społeczno-kulturalną. Jego pierwszy numer ukazał się 24 marca 1945 r. Z początku w skład komitetu redakcyjnego wchodzili: Jerzy Turowicz, ks. Jan Piwowarczyk, Konstanty Turowski oraz Maria Czapska. Na łamach pisma publikowali m. in.: Karol Wojtyła, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Jacek Woźniakowski, Jerzy Zawieyski, Stefan Wilkanowicz, Władysław Bartoszewski czy Tadeusz Kudliński.

Prezentowane wartości przez środowisko Tygodnika

Tygodnik Powszechny reprezentuje w swej tematyce ekumenizm. Godzi on wartości wiary chrześcijańskiej z wartościami liberalizmu. Z tego powodu często na jego łamach są przedstawiane dialogi z ateistami, innowiercami lub osobami wątpiącymi w wierze. Jarosław Gowin określił Tygodnik jako reprezentanta nurtu kościoła otwartego (do którego inspiracją jest personalizm chrześcijański). Publicyści Tygodnika Powszechnego to przede wszystkim osoby otwarte na dialog, zdolne do pójścia na kompromis oraz szanujące odmienność i różnorodność poglądów.

Działy oraz dodatki tematyczne

Wśród działów Tygodnika Powszechnego wyróżnia się: dział Wiara, Kultura, Kraj, Świat, Telewizja, Nauka oraz Kraków.
Dodatki tematyczne do Tygodnika to m. in.: Ucho Igielne, Apokryf, Parafia, Kontrapunkt, Magazyn literacki, Historia w Tygodniku, Unia dla Ciebie, Nowa Europa Wschodnia, Europa Środka, Cybertygodnik.

Tygodnik Powszechny

Więcej o:

Tygodnik Powszechny