Tomisławice

Więcej o:

Tomisławice

 • KWB Konin odpiera zarzuty ekologów dot. odkrywki Tomisławice

  KWB zwraca uwagę, że na podstawie wielokrotnych analiz, ekspertyz i badań wykazano, iż budowa odkrywki Tomisławice nie narusza żadnej dyrektywy unijnej, w tym wspomnianej przez ekologów Dyrektywy Siedliskowej. Kopalnia twierdzi, że ściśle przestrzega prawa, co potwierdzone zostało przez ostatnie

 • WIOŚ potwierdził, że woda z Tomisławic nie zagraża jezioru Gopło

  Dzisiaj ogłoszone zostały wyniki badania jakości wody z odwodnienia odkrywki Tomisławice. Badania kontrolne przeprowadził WIOŚ w Poznaniu, delegatura w Koninie. Według KWB "Konin" z badań jednoznacznie wynika, że kopalnia w pełni dotrzymuje warunków pozwolenia wodnoprawnego. Wody odprowadzane

 • Nowa odkrywka KWB Konin

  To już druga decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odkrywki Tomisławice w ciągu kilku tygodni. W połowie marca SKO postanowiło o wstrzymaniu zgody wójta Wierzbinka na budowę odkrywki. Decyzję podjęto po protestach kilku mieszkańców gminy. To wywołało burzę w regionie konińskim

 • Według KWB Konin nic nie zagraża jezioru Gopło

  Tomisławice. Stawiają w nim zarzut, że rozbudowa kopalni doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia obszarów Natura 2000, w tym jeziora Gopło, przede wszystkim na skutek pompowania do niego olbrzymich ilości skażonych wód kopalnianych.

 • Komisje wyborcze Wierzbinek - 2015

  Podstawowa 5 62-619, Sadlno Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 37 Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 93 Głosowanie korespondencyjne: Nie Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie Obwodowa komisja wyborcza nr 5 Gmina: gm. Wierzbinek Numer obwodu: 5 Adres: Szkoła Podstawowa 2 62-619, Tomisławice Nr