terminy

Więcej o:

terminy

 • Matura. Będzie drugi termin!

  Na razie nie wiadomo, na kiedy termin zostanie wyznaczony. Dotychczasowe przepisy przewidywały tylko dwa terminy matur - pierwszy na przełomie kwietnia i maja, drugi - w styczniu. Maturzysta, który nie mógł stawić się na wiosenny termin, tracił szansę dostania się na studia. Dlatego uczniowie

 • Jest dodatkowy termin matury!

  Wczoraj wieczorem nieugięte dotychczas Ministerstwo Edukacji zmieniło zdanie. Decyzję min. Mirosław Sawicki podjął w Meksyku, na spotkaniu szefów resortów edukacji, po telefonicznych konsultacjach z urzędnikami. Dodatkowy termin matury będzie dla tych, którzy z przyczyn losowych, np. choroby

 • Zasady obliczania terminów zapłaty należności wobec kontrahentów

  Na fakturze odebranej przez klienta razem z towarem wskazano 7-dniowy termin zapłaty od dnia wystawienia faktury. Czy dzień wystawienia faktury będzie pierwszym dniem terminu? Nie. Zasady obliczania terminów określonych w dniach wynikające z Kodeksu cywilnego stanowią, że jeżeli początkiem terminu

 • Studniówka 2021 - kiedy się odbędzie? [TERMINY]

  są bale dla maturzystów? Bal poprzedzający egzaminy organizowany jest zazwyczaj na około sto dni przed maturą. W 2021 roku matury rozpoczną się 4 maja. Studniówki więc odbędą się najprawdopodobniej tradycyjnie w styczniu lub lutym, przy czym termin ustalany jest przez każdą szkołę osobno. Zazwyczaj

 • Kiedy wypadają ferie 2022? Czy będzie podział na województwa? [TERMINY]

  W 2021 roku ferie zimowe odbyły się w jednym terminie, a to ze względu na pandemię koronawirusa. Takie rozwiązanie miało ograniczyć mobilność uczniów i ich rodzin w okresie zimowego odpoczynku. W tym roku będzie inaczej - rząd postanowił wrócić do standardowego rozwiązania i podzielić ferie zimowe

 • Spłata kredytu przed terminem. Czy to się opłaca?

  częściową spłatę kredytu przed terminem. Zazwyczaj nazywana jest ona prowizją od wcześniejszej spłaty. - W BNP Paribas Banku, jeśli klient korzysta z aktualnej oferty promocyjnej, prowizja za przedterminową lub częściową spłatę kredytu wynosi 1,5 proc. przez okres 5 lat. W ofercie standardowej prowizja

 • Kiedy odbędzie się matura poprawkowa z matematyki? [TERMIN]

  Egzamin maturalny w terminie poprawkowym mogą pisać ci abiturienci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Matura poprawkowa z matematyki - termin. Kiedy można

 • Termin zakupu akcji Enei przedłużony

  Termin składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki przez potencjalnych inwestorów, którzy odebrali Memorandum Inwestycyjne, został przedłużony do dnia 13 sierpnia br. do godziny 12.00 czasu warszawskiego. W konsekwencji przedłużeniu uległ również termin

 • Nowa matura bez dodatkowych terminów

  O tym, że dodatkowych terminów nowych matur nie będzie, wiadomo było od dawna. Dopiero teraz jednak maturzyści na własnej skórze przekonują się, jakie problemy to dla nich stwarza. Jakub Zbrzeżny z warszawskiego XI LO zajął pierwsze miejsce w olimpiadzie języka łacińskiego. W nagrodę miał