termin

Więcej o:

termin

 • Matura. Będzie drugi termin!

  Na razie nie wiadomo, na kiedy termin zostanie wyznaczony. Dotychczasowe przepisy przewidywały tylko dwa terminy matur - pierwszy na przełomie kwietnia i maja, drugi - w styczniu. Maturzysta, który nie mógł stawić się na wiosenny termin, tracił szansę dostania się na studia. Dlatego uczniowie

 • Jest dodatkowy termin matury!

  Wczoraj wieczorem nieugięte dotychczas Ministerstwo Edukacji zmieniło zdanie. Decyzję min. Mirosław Sawicki podjął w Meksyku, na spotkaniu szefów resortów edukacji, po telefonicznych konsultacjach z urzędnikami. Dodatkowy termin matury będzie dla tych, którzy z przyczyn losowych, np. choroby

 • Terminy ferii zimowych 2014

  dwa województwa W kolejnym terminie czas wolny przypadł w udziale uczniom z dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy swoje ferie zaczynają od 27 stycznia, a kończą 9 lutego. Wolne w dzień zakochanych W trzecim terminie czas wolny mają uczniowie czterech województw: kujawsko-pomorskiego

 • Zasady obliczania terminów zapłaty należności wobec kontrahentów

  Na fakturze odebranej przez klienta razem z towarem wskazano 7-dniowy termin zapłaty od dnia wystawienia faktury. Czy dzień wystawienia faktury będzie pierwszym dniem terminu? Nie. Zasady obliczania terminów określonych w dniach wynikające z Kodeksu cywilnego stanowią, że jeżeli początkiem terminu

 • Studniówka 2021 - kiedy się odbędzie? [TERMINY]

  są bale dla maturzystów? Bal poprzedzający egzaminy organizowany jest zazwyczaj na około sto dni przed maturą. W 2021 roku matury rozpoczną się 4 maja. Studniówki więc odbędą się najprawdopodobniej tradycyjnie w styczniu lub lutym, przy czym termin ustalany jest przez każdą szkołę osobno.  Zazwyczaj

 • Kiedy wypadają ferie 2022? Czy będzie podział na województwa? [TERMINY]

  W 2021 roku ferie zimowe odbyły się w jednym terminie, a to ze względu na pandemię koronawirusa. Takie rozwiązanie miało ograniczyć mobilność uczniów i ich rodzin w okresie zimowego odpoczynku. W tym roku będzie inaczej - rząd postanowił wrócić do standardowego rozwiązania i podzielić ferie zimowe

 • Kiedy wypłata 500 plus? Nowe terminy wypłaty świadczenia

  Nowe terminy wypłat obowiązują od 1 czerwca aż do maja 2023 roku. Każdy świadczeniobiorca otrzymał inny termin wypłaty 500 plus, który został mu przydzielony automatycznie. Można to sprawdzić na stronie PUE ZUS. Nowy termin obowiązuje przez cały okres, na który zostało przyznane kolejne świadczenie

 • Kiedy odbędzie się matura poprawkowa z matematyki? [TERMIN]

  Egzamin maturalny w terminie poprawkowym mogą pisać ci abiturienci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Matura poprawkowa z matematyki - termin. Kiedy można

 • Spłata kredytu przed terminem. Czy to się opłaca?

  częściową spłatę kredytu przed terminem. Zazwyczaj nazywana jest ona prowizją od wcześniejszej spłaty. - W BNP Paribas Banku, jeśli klient korzysta z aktualnej oferty promocyjnej, prowizja za przedterminową lub częściową spłatę kredytu wynosi 1,5 proc. przez okres 5 lat. W ofercie standardowej prowizja