Tauron

Więcej o:

Tauron

 • Tauron mecenasem Muzeum Śląskiego

  . Muzeum Śląskie jest jedną z najważniejszych i najbardziej zasłużonych instytucji kulturalnych Katowic, które są nie tylko siedzibą centrali Grupy Tauron, ale także należących do niej spółek - Południowego Koncernu Energetycznego i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice. Współpraca Grupy Tauron

 • Tauron firmą przyjazną klientowi

  "Firma Przyjazna Klientowi" to ogólnopolski program certyfikacyjny, organizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania. Program bada jakość obsługi klienta, udoskonala procesy związane z obsługą klienta i potwierdza najwyższą jakość. - Grupa Tauron realizuje strategię na lata 2008-2012

 • Tauron wdrożył system zarządzania projektami

  - Zapotrzebowanie na system EPM wyniknęło z potrzeby standaryzacji, uporządkowania i scentralizowania zarządzania informacją związaną z dużą ilością inicjatyw projektowych, jakie zostały uruchomione w ramach wdrożenia "Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2008-2012 z perspektywą do roku

 • Tauron wprowadza program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych

  indywidualny powinien po upływie roku od pierwszego dnia notowania akcji Tauron Polska Energia S.A. na giełdzie złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia wraz ze stosownym oświadczeniem o niezawarciu umowy użytkowania akcji lub umowy ustanowienia zastawu na akcjach

 • Tauron Energia z nowym zarządem. Prezesem mianowano Wojciecha Ignacoka

  Z końcem dniem 14 lipca odwołano wszystkich członków Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A. Swoja stanowisko stracili prezes zarządu Filip Grzegorczyk, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda oraz wiceprezes zarządu ds. finansów Marek Wadowski. Ten ostatni pozostał

 • Skarb Państwa przejął 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie

  "Proces wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy TAURON to jeden z najważniejszych procesów transformacji energetycznej grupy w ostatnich latach. Wydzielenie kopalń ze struktur Grupy było uzasadnione zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających do dekarbonizacji swoich portfeli

 • Tauron wprowadza ofertę sprzedaży ekologicznej energii

  - Zależy nam na promowaniu odnawialnych źródeł energii. Ofertę sprzedaży energii ekologicznej przygotowaliśmy również w oparciu o sugestie naszych klientów, którzy wykazywali zainteresowanie takim produktem - mówi Krzysztof Zamasz, wiceprezes ds. handlowych Tauron Polska Energia. Klienci biznesowi

 • Tauron przejmuje kolejne spółki ciepłownicze

  29 lipca br. Minister Skarbu Państwa - jako 100-procentowy akcjonariusz spółki Tauron Polska Energia SA - podwyższył jej kapitał o niemal 300 mln zł poprzez wniesienie 85 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej SA oraz 42,1 proc. udziałów Elektrociepłowni EC Nowa Sp