świadczenie urlopowe

Więcej o:

świadczenie urlopowe

 • Świadczenie urlopowe 2022. Kto może je otrzymać? Ile wynosi? [WYLICZENIA]

  Świadczenie urlopowe jest wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który ma obowiązek utworzyć pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników lub zatrudniający przynajmniej 20 osób, jeśli z wnioskiem o jego utworzenia wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Pozostali pracodawcy

 • Świadczenie urlopowe 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

  Świadczenia urlopowe  mogą być przyznawane w firmach, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, gdy przedsiębiorstwo zrezygnowało z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenie urlopowe ma możliwość jednorazowo otrzymać każdy pracownik, który wybiera się na urlop  trwający minimum 14

 • Wczasy pod gruszą dla nauczycieli

  jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1 i 1a ustawy - Karta

 • Obowiązki małego pracodawcy

  . Rezygnacja z Funduszu tylko w styczniu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest obecny w wielu zakładach pracy. W obecnym stanie prawnym każdy pracodawca spoza sfery budżetowej może się zwolnić z obowiązku tworzenia ZFŚS czy wypłacania świadczenia urlopowego, jednak z zachowaniem określonych formalności

 • Elektronizacja procesów HR zwiększy satysfakcję z pracy

  portalu pracowniczego. Umożliwia to pracownikowi np. samodzielną zmianę numeru rachunku, na który ma trafiać jego pensja, i daje pewność, że nowa informacja będzie obowiązywać od najbliższej wypłaty. >> Czytaj też: Czy e-mail wystarczy, aby firma nie musiała wypłacić świadczenia urlopowego System