świadczenie pielęgnacyjne

Więcej o:

świadczenie pielęgnacyjne

 • Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi i komu przysługuje?

  Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2119 zł miesięcznie. Co ważne, prawo do niego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Natomiast przyznaje się je opiekunom dzieci z niepełnosprawnością oraz małoletnich do 18. roku życia lub do 25. roku życia, pod warunkiem

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Czy jego kwota wzrośnie?

  Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się opiekunom dzieci z niepełnosprawnością oraz małoletnich do 18. roku życia lub do 25. roku życia, pod warunkiem że podopieczny nadal się uczy. Aby je otrzymać, konieczna jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Więcej informacji ze świata

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Kto może się ubiegać?

  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które sprawują stałą opiekę nad podopiecznym z niepełnosprawnością i w związku z tym nie są w stanie podjąć zatrudnienia - najczęściej dotyczy ono rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (prawo do świadczenia mają też opiekunowie faktyczni dziecka

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

  Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek przysługujący osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Najczęściej są to rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, ale prawo do świadczenia mogą mieć też opiekunowie faktyczni dziecka czy osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Komu przysługuje? Ile wynosi?

  Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła w tym roku o 148 zł. Od 1 stycznia wynosi ono dokładnie 2119 zł miesięcznie. Mogą z niego skorzystać osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Więcej podobnych informacji

 • Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi? Kto może się ubiegać?

  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tym, którzy sprawują stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, przez co nie mogą podjąć zatrudnienia. Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji. Waloryzacja uzależniona jest od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wynosi

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

  Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek przysługujący osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Najczęściej mowa o rodzicach dzieci z niepełnosprawnościami, choć prawo do świadczenia mają też opiekunowie faktyczni dziecka czy osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną