stypendium

Więcej o:

stypendium

 • Wagary, albo stypendium

  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieszkający na wsi lub miasteczku do 20 tys. mieszkańców mogą starać się o unijne stypendium na pomoce szkolne, dojazdy, internat. Rozdzielają je starostwa. Otrzymuje się je przy niskich dochodach w rodzinie - w tym roku nie wyższych niż 504 zł na osobę

 • Wokół stypendiów - sprawdź, co może ci przysługiwać

  "Eee... to nie dla mnie!" - tak myśli większość studentów, kiedy słyszy o stypendium ministra. Wbrew pozorom jednak, na wielu kierunkach zdobyć stypendium nie jest tak trudno. Czasem studentom wydaje się, że sobie nie poradzą, a jednak kończą semestr z całkiem wysoką średnią. O to stypendium mogą

 • Niższe stypendia studenckie w tym roku

  W tym roku z budżetu państwa na stypendia dla studentów przeznaczono 1,5 mld zł. - Kwoty dla poszczególnych szkół wyliczane były w oparciu o specjalny algorytm. Uwzględniał on m.in. liczbę studentów - mówi Mieczysław Grabianowski, rzecznik MENiS. Uczelnie wiedzą już, jakie sumy wpłyną na ich konta

 • Stypendia w lesie

  Prawo do stypendiów rozszerzyła znowelizowana w maju ustawa. Dotychczas przysługiwało tylko studentom dziennym. Spośród 877 tys. z nich 135 tys. dostawało stypendia socjalne, a 150 tys. za dobre wyniki w nauce (od 100 do 600 zł miesięcznie). Teraz o stypendia mogą się ubiegać wszyscy - 1,9 mln

 • Co trzeci student i co ósmy uczeń korzysta ze stypendiów

  Do studentów i uczniów trafiło w ostatnich dwóch latach prawie 2,5 mld zł z budżetu - wynika z pierwszego w kraju raportu "Rynek Stypendiów w Polsce" przygotowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Metro Group i Fundację Agory. Drugim dużym fundatorem jest Unia Europejska

 • Rok bez stypendiów

  Unijne stypendia to dodatkowa zapomoga dla najbiedniejszych uczniów i studentów. Jak szacowała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, uzyskało je już 140 tys. osób. Co miesiąc można było dostać ok. 150 zł. Można było - w tym roku dzieci i młodzież z pomocą od Unii musiały się pożegnać

 • Zmarnowane miliony na stypendia

  Stypendia miały wspomóc biednych uczniów ze wsi i małych miasteczek jeszcze w ubiegłym roku szkolnym (rozpoczął się we wrześniu 2004 r). Finansował je Europejski Fundusz Socjalny do spółki z naszym budżetem. Uczniowie mieli za nie kupować m.in. podręczniki i pomoce naukowe, opłacać internat

 • Szkoły zmarnowały pieniądze na stypendia

  Takie stypendia przyznaje się co roku uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczeń dostaje ponad 2,5 tys. zł przez dziesięć miesięcy roku szkolnego. W zeszłym roku stypendia dostało 5850 uczniów, ale pieniądze mogło dostać jeszcze 580 kolejnych, spełniających kryteria. Blisko 10 proc

 • Dostali unijne stypendia na fałszywe faktury

  W ubiegłym roku szkolnym w powiecie olsztyńskim unijne stypendia dostało około 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pieniądze, pochodzące z programu wyrównywania szans młodzieży z rodzin o mniejszym dochodzie, mogli wydać na dojazdy do szkoły, podręczniki czy ubranie sportowe. Stypendium

 • Są już pieniądze na socjalne stypendia szkolne

  - Pieniędzy jest dziesięć razy więcej niż rok temu, dlatego znacznie więcej dzieci skorzysta z tej formy pomocy - zaznaczył minister edukacji Mirosław Sawicki. Zgodnie z ustawą stypendium może otrzymać uczeń z rodziny, gdzie dochód na osobę nie przekracza 316 zł. Pieniędzy na stypendia