studia informatyka

Więcej o:

studia informatyka

  • Kierunki studiów - informatyka

    Rekrutacja na studia 2016: popularność informatyki Informatyka była w zeszłym roku najpopularniejszym kierunkiem studiów. Chciało ją studiować ponad 30 tys. osób. Na popularność tego kierunku na pewno duży wpływ ma obecna sytuacja na rynku pracy. Osobom kończącym kierunki ścisłe, a już szczególnie

  • Wydział Techniczny

    Na Wydziale prowadzone jest kształcenie na studiach inżynierskich pierwszego stopnia o profilu praktycznym w trybie stacjonarnym, w tym stacjonarnym 26+, na którym zajęcia odbywają się w dni powszednie, popołudniami i niestacjonarnym w ramach następujących kierunków studiów: informatyka, inżynieria

  • Dyrektorka warszawskiego gimnazjum zatrzymana ws. przecieku

    nieba, grom w biały dzień, a tak prozaicznie - cegła z dachu. W szkole badała też sprawę komisja wysłana z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Obecnie placówka jest zamknięta. W budynku, w którym znajduje się gimnazjum, mieszczą się jeszcze trzy szkoły: Studium Informatyki i Multimediów, Niepubliczne