Strasburg

Więcej o:

Strasburg

 • Strasburg sobie, a nasz sąd sobie

  zażalenia do sądu jest sprzeczne z Konwencją o ochronie praw człowieka. Za to Strasburg zasądzał odszkodowanie i zadośćuczynienie - a skarb państwa je wypłacał. Czasem trzeba było zmienić prawo, np. przepisy o izbach wytrzeźwień, czy wprowadzić skargę na przewlekłość postępowania sądowego. I rząd się z tego

 • Strasburg poczeka z zabużanami

  22 czerwca Broniowski wygrał w Strasburgu po jednogłośnym orzeczeniu sędziów, którzy orzekli, że nastąpiło naruszenie prawa do poszanowania własności prywatnej. Trybunał nie stwierdził jednak, ani jaka wysokość odszkodowania byłaby w przypadku Broniowskiego "godziwa",

 • Strasburg zbada oceny z religii

  Skargę wniósł w 2002 r. ojciec ucznia podstawówki. Chłopiec z przyczyn światopoglądowych nie chodził na lekcje religii. Rodzice nie chcieli, żeby miał na świadectwie kreskę i oczekiwali, że zgodnie z ustawą oświatową szkoła zorganizuje dziecku lekcje etyki. Jednak szkoła ich nie

 • Strasburg: Kasparow złożył skargę w Trybunale przeciw Rosji

  Skarga złożona w Trybunale dotyczy przetrzymywania Kasparowa na komisariacie w Moskwie po demonstracji przeciwko prezydentowi Putinowi, która odbyła się w zeszłym miesiącu w stolicy Rosji. Garri Kasparow skarży się także na warunki obrony i możliwości odpowiadania przed sądem.