sprawozdanie

Więcej o:

sprawozdanie

 • Rada Ministrów: sprawozdanie z wykonania budżetu

  Według sprawozdania rządu wpływy do budżetu wyniosły ponad 236 miliardów złotych i były wyższe od zakładanych o prawie 7 i pół miliarda. Wydatki wyniosły ponad 252 miliardy złotych, co oznacza, że rząd wydał mniej niż założono w ustawie budżetowej - o około 6,6 miliarda złotych. Oznacza

 • Jakie sprawozdania należy składać do NBP?

  . Sprawozdania w wartości stanów i zaliczek przekazuje się do NBP co kwartał, w terminie 20 dni po jego zakończeniu, na następujących formularzach: * stan zaliczek otrzymanych od kontrahentów zagranicznych zakupujących towary lub usługi (formularz ZO/STANY), * stan zaliczek udzielonych kontrahentom zagranicznym

 • "Rzeczpospolita": Sprawozdanie Solidarnej Polski odrzucone przez PKW

  Sprawozdania finansowe partie składają co toku, a uchwałę dotyczącą ugrupowania Zbigniewa Ziobry PKW podjęła w poniedziałek 1 sierpnia. Jak wynika z informacji, do których dotarła "Rzeczpospolita" przesłanką do odrzucenia sprawozdania stanowi "naruszenie art. 24 ust. 7 ustawy o partiach

 • KE przyjęła sprawozdanie zrównoważonego wykorzystania biomasy

  obowiązujących przepisach. Sprawozdaniu towarzyszy kalkulacja kosztów wykorzystania biomasy przez firmy UE, zgodnie z którą co najmniej 90% biomasy zużywanej w Unii pochodzić będzie z lasów i produkcji innych branż. Z tego powodu, zgodnie z raportem na obecnym etapie nie ma konieczności większego

 • Prof. Jan Miodek przyznał, że złożył sprawozdanie MO

  żadnych dokumentów potwierdzających, że prof. Miodek współpracował z tajnymi służbami PRL, ale mogą być w zbiorze zastrzeżonym w Warszawie. Językoznawca przyznaje, że złożył sprawozdanie z pobytu na stypendium zagranicznym i podpisał je, ale "w swoim sumieniu jest czysty". Prof. Suleja - jak powiedział PAP - wie od