spółki skarbu państwa

Więcej o:

spółki skarbu państwa

 • CBA ruszy na spółki skarbu państwa?

  Wysoki rangą polityk PiS tak charakteryzuje ten układ: - SLD obsadzało swoimi ludźmi stanowiska członków zarządów, rad nadzorczych i dyrektorów w spółkach skarbu państwa. Tylko w KGHM i spółkach zależnych jest około 300 takich posad. Z sygnałów, które do mnie docierały, wynika, że ci ludzie musieli

 • Komisja zamiast konkursów do władz spółek skarbu państwa

  kampanii wyborczej PiS zapowiadał odpolitycznienie spółek skarbu państwa. Kazimierz Marcinkiewicz, wówczas szef sejmowej komisji skarbu, opracował nawet dokument pt. "Standaryzacja polityki kadrowej w spółkach skarbu państwa". Zakładał on m.in., że na stanowiska w radach nadzorczych i zarządach spółek

 • Rząd chce większej kontroli nad spółkami Skarbu Państwa

  nad ich działalnością, czemu ma służyć powołanie nowego organu - komitetu audytu. "Zmiany dotychczasowych przepisów o działalności spółek Skarbu Państwa i nadzorze właścicielskim nad nimi są potrzebne" - twierdzi na łamach dziennika prof. Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • "ND": Czystki w spółkach skarbu państwa

  "Nasz Dziennik" pisze, że po odwołaniu pracowników i członków kierownictwa państwowych firm OLPP i Naftoserwisu podejrzewanych o "prawicowe odchylenia" w trybie pilnym zdymisjonowano wczoraj zarząd kolejnej spółki - Naftor: Piotra Woyciechowskiego i Tomasza Macierewicza. Na pospieszną dymisję

 • Spółki skarbu państwa sypną odprawami dla prezesów

  na garnuszku ubezpieczyciela. - Żaden prywatny właściciel nie pozwoliłby sobie na takie szastanie pieniędzmi - uważa Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha. - System wypłacania odpraw w spółkach skarbu państwa jest nieadekwatny do wyników tych firm i osiągnięć zwalnianych osób. Podpisywanie klauzul o