spółki skarbu państwa

Więcej o:

spółki skarbu państwa

 • CBA ruszy na spółki skarbu państwa?

  Wysoki rangą polityk PiS tak charakteryzuje ten układ: - SLD obsadzało swoimi ludźmi stanowiska członków zarządów, rad nadzorczych i dyrektorów w spółkach skarbu państwa. Tylko w KGHM i spółkach zależnych jest około 300 takich posad. Z sygnałów, które do mnie docierały, wynika, że ci ludzie musieli

 • Komisja zamiast konkursów do władz spółek skarbu państwa

  kampanii wyborczej PiS zapowiadał odpolitycznienie spółek skarbu państwa. Kazimierz Marcinkiewicz, wówczas szef sejmowej komisji skarbu, opracował nawet dokument pt. "Standaryzacja polityki kadrowej w spółkach skarbu państwa". Zakładał on m.in., że na stanowiska w radach nadzorczych i zarządach spółek

 • Rząd chce większej kontroli nad spółkami Skarbu Państwa

  nad ich działalnością, czemu ma służyć powołanie nowego organu - komitetu audytu. "Zmiany dotychczasowych przepisów o działalności spółek Skarbu Państwa i nadzorze właścicielskim nad nimi są potrzebne" - twierdzi na łamach dziennika prof. Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • MSP oskarża przed prowokacjami w spółkach Skarbu Państwa

  Osoby dzwoniące do spółek skarbu państwa podawały się za ministra Skarbu Państwa lub powoływały się na niego, żądały interwencji, wsparcia lub pomocy np. przy zawarciu umowy. Jednocześnie minister Aleksander Grad zwrócił się z apelem o informowanie MSP lub bezpośrednio ABW o takich sytuacjach.

 • "ND": Czystki w spółkach skarbu państwa

  "Nasz Dziennik" pisze, że po odwołaniu pracowników i członków kierownictwa państwowych firm OLPP i Naftoserwisu podejrzewanych o "prawicowe odchylenia" w trybie pilnym zdymisjonowano wczoraj zarząd kolejnej spółki - Naftor: Piotra Woyciechowskiego i Tomasza Macierewicza. Na pospieszną dymisję

 • Spółki skarbu państwa sypną odprawami dla prezesów

  na garnuszku ubezpieczyciela. - Żaden prywatny właściciel nie pozwoliłby sobie na takie szastanie pieniędzmi - uważa Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha. - System wypłacania odpraw w spółkach skarbu państwa jest nieadekwatny do wyników tych firm i osiągnięć zwalnianych osób. Podpisywanie klauzul o