Schengen

Więcej o:

Schengen

 • Schengen: ustawa uchwalona

  Przystąpienie do strefy Schengen oznacza, że kontrole na granicach Polski z Litwą, Czechami, Słowacją i Niemcami mogą być zniesione od stycznia 2008 r. a na lotniskach od marca 2008 r. - zgodnie z planami UE. Do Schengen należą kraje starej UE (poza Wielką Brytanią i Irlandią) oraz Norwegia

 • Portugalia na ratunek Schengen?

  Dotąd kluczowym warunkiem wejścia Polski do strefy Schengen, gdzie nie ma kontroli granicznych, była budowa nowego systemu informatycznego zwanego SIS II. Obecny system informatyczny, znany jako SIS I, jest zdaniem Komisji Europejskiej zbyt słaby i zbyt przeciążony, by można było do niego dołączyć

 • Szwajcaria dołączy do porozumienia z Schengen

  ani paszportowej. Oznacza to, że już wkrótce - prawdopodobnie z początkiem 2007 r.- znikną kontrole paszportowe na szwajcarskich granicach lądowych, a wiza wydana przez państwo-sygnatariusza układu z Schengen będzie uprawniała także do pobytu w Szwajcarii. Polska należy do strefy Schengen, ale zniesienie kontroli

 • Schengen nieco później

  Ministrowie spraw wewnętrznych UE uzgodnili wczoraj w Brukseli ostateczny kalendarz rozszerzenia strefy Schengen. Mieliśmy doń wejść już październiku 2007 r. Zniesienie kontroli granicznych na przejściach lądowych i morskich ma nastąpić... 31 grudnia 2007 r., np. o północy. Będzie więc można

 • Polska gotowa na Schengen

  odpowiedzialnymi za ochronę granic państw strefy. Dokument w sprawie rozszerzenia strefy Schengen zostanie przyjęty 8 listopada w Brukseli. Monika Tomkiewicz

 • Litwa i Polska już są w strefie Schengen

  . Zaraz potem granicę przekroczył obywatel tego kraju, który jako pierwszy skorzystał z przepisów obowiązujących w strefie Schengen. Dostał pamiątkowy dyplom. Na granicy polsko-litewskiej są dwa drogowe przejścia graniczne: w Ogrodnikach i Budzisku, a także kolejowe w Trakiszkach. W piątek rano w Budzisku

 • Rozszerzanie strefy Schengen będzie opóźnione

  Strefa Schengen to część Unii, w której państwa dla ułatwienia podróży zrezygnowały z kontroli paszportowych na granicach. Obecnie należą do niej prawie wszystkie państwa "starej Unii" - prócz Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale z Norwegią i Islandią. Nowi członkowie UE - bez Cypru i Malty - chcieli

 • Bruksela: za opóźnienie Schengen odpowiada także Polska

  Komisja Europejska zepchnięta do defensywy w sprawie opóźnień w rozszerzaniu strefy Schengen (czyli obszaru pozbawionego kontroli na granicach) w piątek przeszła do kontrataku. Na niespełna tydzień przed spotkaniem unijnych szefów MSW w fińskim Tampere, gdzie temat Schengen wywoła zapewne awanturę

 • Austria nie chce Bułgarii i Rumunii w strefie Schengen. Postawi weto

  W środę w planach było też głosowanie w sprawie Schengen. Państwami-kandydatami są: Chorwacja, Rumunia oraz Bułgaria.  Komisja Europejska, podobnie jak Parlament Europejski, wezwała do włączenia tych trzech krajów do obszaru, na którym ponad 400 milionów ludzi może swobodnie podróżować bez kontroli

 • Polscy i ukraińscy naukowcy dyskutują o Schengen

  Uczestnicy konferencji obradują pod hasłem "Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy". Eksperci nie obawiają się, że po rozszerzeniu strefy stracą drobni, przygraniczni przedsiębiorcy. Według Tomasza Sienio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego