Ryszard Kalisz

Ryszard Kalisz urodził się 26 lutego 1957 roku w Warszawie - polski prawnik, polityk i adwokat. Był posłem, szefem Kancelarii Prezydenta RP, ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Życiorys

W 1978 roku wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1980 roku ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Prawa i Administracji. Następnie odbył aplikację sądową, a później adwokacką. Przebywał również na stażu w Zurychu. W roku 1987 rozpoczął praktykę jako adwokat.

Ryszard Kalisz w polityce

W okresie III RP Ryszard Kalisz przystąpił do polskiej partii politycznej wywodzącej się z PZPR - Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1993 - 1996 był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu, a później przedstawicielem prezydenta polski w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Od 1997 do 2000 roku był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP (od 1998 był szefem Kancelarii). Od 2000 roku zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Należał także do grona członków-założycieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W 2001 roku Ryszard Kalisz zdobył pierwszy mandat poselski z okręgu warszawskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ustawodawczej i przewodniczył Polsko-Niemieckiej Grupie Parlamentarnej. W roku 2004 został powołany przez Marka Belkę na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. W wyborach parlamentarnych w roku 2005 został ponownie wybrany z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz trzeci przyznano mu mandat poselski. Uzyskał mandat posła także w kolejnych wyborach w 2011 roku.

W roku 2013 Ryszard Kalisz został zawieszony w prawach członka SLD. Zrezygnował z członkostwa w SLD i stanął na czele powołanego przez siebie stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska. W 2014 w wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydował z listy Europy Plus, jednak koalicja nie uzyskała mandatów, a po wyborach przestała istnieć. Nie kandydował w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Odznaczenia

Ryszard Kalisz posiada następujące odznaczenia: Order Zasługi Republiki Włoskiej I Klasy, Złoty Krzyż Zasługi oraz Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Ryszard Kalisz

Więcej o:

Ryszard Kalisz