RPP

Organem odpowiedzialnym za politykę pieniężną w Polsce jest RPP – Rada Polityki Pieniężnej. Jej szerokie kompetencja sprawiają, że RPP może w dużym stopniu wpływać na polską politykę i stale odgrywa w niej bardzo ważną rolę.

Historia i struktura Rady Polityki Pieniężnej
RPP to organ utworzony w roku 1998. Składa się z prezesa Narodowego Banku Polskiego, który automatycznie jest jej prezesem, oraz dziewięciu członków. Prawo do powoływania członków RPP mają prezydent, Sejm oraz Senat – każdy z tych organów może powołać trzech własnych członków. Kadencja Rady Polityki Pieniężnej trwa 6 lat. Zazwyczaj w czasie jej trwania przynajmniej raz zmienia się przewodniczący w związku ze zmianami na stanowisku prezesa NBP.

Pierwsza kadencja RPP trwała od 1998 roku do 2004. Pierwszym jej prezesem była Hanna Gronkiewicz–Waltz, która w roku 2001 została zastąpiona przez Leszka Balcerowicza. W skład rady wchodzili wówczas: Marek Dąbrowski, Bogusław Grabowski, Cezary Józefiak, Wojciech Łączkowski, Jerzy Pruski, Dariusz Rosati, Grzegorz Wójtowicz i Wiesława Ziółkowska. Do 2003 roku w Radzie zasiadał Janusz Krzyżewski. Po jego śmierci w RPP zastąpił go Jan Czekaj.

Druga kadencja RPP trwała od 2004 do 2010 roku. Na początku jej przewodniczącym i prezesem NBP był Leszek Balcerowicz, w 2007 roku zastąpiony przez Sławomira Skrzypka. Skład rady tworzyli: Jan Czekaj, Dariusz Filar, Stanisław Nieckarz, Marian Noga, Stanisław Owsiak, Mirosław Pietrewicz, Andrzej Sławiński, Halina Wasilewska–Trenkner, Andrzej Wojtyna.

Trzecia kadencja RPP przypada na lata 2010–2016. Początkowo jej prezesem był Sławomir Skrzypek. Po jego śmierci w katastrofie polskiego samolotu w Smoleńsku prezesem został Marek Belka. W skład Rady wchodzą: Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna–Duch, Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca, Jan Winiecki, Anna Zielińska–Głębocka, Adam Glapiński i Andrzej Kazimierczak. Do roku 2013 w Radzie zasiadała też Zyta Gilowska. Po jej rezygnacji zastąpił ja Jerzy Osiatyński.

Zadania Rady Polityki Pieniężnej
Głównym celem działalności RPP jest dbałość o stabilność polskiej waluty. Rada stale kontroluje poziom inflacji. Ma także prawo do ustalania stóp procentowych NBP. Jej zadaniem jest również prowadzenie działań mających zwiększyć wzrost gospodarczy w Polsce.

RPP

Więcej o:

RPP

 • RPP nie zmieniła stóp procentowych

  nie nagliły do podjęcia decyzji o zmianie stóp już w tym miesiącu. Tym bardziej że w przyszłym miesiącu zobaczymy projekcję inflacyjną, której wielu członków Rady ma się przyglądać - powiedział główny ekonomista Fortis Banku w Warszawie Marcin Mróz. Inflacja pozostaje poniżej celu RPP wyznaczonego na 2,5 proc

 • Co zrobi RPP?

  Część ekspertów spodziewa się, że członkowie Rady zdecydują o podniesieniu stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego. Pozostali eksperci uważają, że RPP z taką decyzją wstrzyma się do czerwca. Za podniesieniem stóp procentowych w tym miesiącu przemawiają dane makroekonomiczne takie jak szybko

 • RPP podniesie stopy, ale nie we wtorek

  Dziś zbiera się RPP. W tym roku Rada już dwukrotnie podnosiła stopy procentowe - w kwietniu i czerwcu. Co zrobi teraz? Wskaźnik inflacji właśnie przekroczył cel inflacyjny (wynosi on 2,5 proc., a czerwcowa inflacja to 2,6 proc.). RPP działa z wyprzedzeniem, bo skutki jej decyzji pojawiają się mniej

 • Początek posiedzenia RPP

  Również analityk Piotr Kuczyński uważa, że RPP podniesie stopy. Jego zdaniem podejmując taką decyzję Rada będzie się kierowała informacjami o szybkim wzroście płac połączonym ze zbyt wolnym wzrostem wydajności pracy. W ten sposób członkowie RPP będą sie starali wyhamować nacisk na wzrost płac

 • RPP zmienia politykę pieniężną

  się dodatkowo interwencje walutowe (czyli sprzedawanie lub kupowanie walut w celu sterowania kursem złotego). Także w opisie strategii działania RPP znalazło się zdanie: System płynnego kursu nie wyklucza prowadzenia interwencji na rynku walutowym, gdyby okazało się to niezbędne do realizacji celu inflacyjnego

 • RPP zachęca do euro

  stopy trzeba będzie ciąć. We wczorajszym komunikacie RPP napisała, że spowolnienie gospodarcze, które może okazać się głębsze, niż wcześniej sądzono, doprowadzi do spadku presji inflacyjnej. Opublikowane wyniki najnowszych projekcji inflacji i PKB (przygotowanych przez ekspertów NBP) pokazują

 • RPP powinna podnieść stopy w I poł. roku

  "bardzo ostrych impulsów, które mogłyby zaszkodzić gospodarce". "Należałoby zaczynać od jak najmniejszych wzrostów. 25 pb prawdopodobnie by wystarczyło" - uważa Wasilewska-Trenkner. Na zakończonym w środę posiedzeniu RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, oczekując, że w krótkim

 • RPP: groźba przekroczenia celu inflacyjnego

  Tak ocenia Rada w swoim "Raporcie o inflacji". Inflacja przyśpiesza od kilku miesięcy. W kwietniu wzrosła do 2,2 proc., a RPP oczekuje, że w maju będzie się dalej pięła w górę. "Dane dotyczące procesów gospodarczych w Polsce potwierdzają przewidywania wzrostu inflacji w latach 2004-05, wskazując

 • RPP: inflacja groźna, trzeba ją uprzedzić

  by było działanie wyprzedzające, a więc stosunkowo wcześnie - dodał. Ostatni raz RPP podniosła stopy w sierpniu. Skalę podwyżki - pół pkt. proc. - uzasadniono projekcją inflacji, która wskazywała, że istnieje duże ryzyko, iż wskaźnik cen będzie utrzymywał się znacznie powyżej celu RPP. Analitycy rynkowi