RPP

Organem odpowiedzialnym za politykę pieniężną w Polsce jest RPP – Rada Polityki Pieniężnej. Jej szerokie kompetencja sprawiają, że RPP może w dużym stopniu wpływać na polską politykę i stale odgrywa w niej bardzo ważną rolę.

Historia i struktura Rady Polityki Pieniężnej
RPP to organ utworzony w roku 1998. Składa się z prezesa Narodowego Banku Polskiego, który automatycznie jest jej prezesem, oraz dziewięciu członków. Prawo do powoływania członków RPP mają prezydent, Sejm oraz Senat – każdy z tych organów może powołać trzech własnych członków. Kadencja Rady Polityki Pieniężnej trwa 6 lat. Zazwyczaj w czasie jej trwania przynajmniej raz zmienia się przewodniczący w związku ze zmianami na stanowisku prezesa NBP.

Pierwsza kadencja RPP trwała od 1998 roku do 2004. Pierwszym jej prezesem była Hanna Gronkiewicz–Waltz, która w roku 2001 została zastąpiona przez Leszka Balcerowicza. W skład rady wchodzili wówczas: Marek Dąbrowski, Bogusław Grabowski, Cezary Józefiak, Wojciech Łączkowski, Jerzy Pruski, Dariusz Rosati, Grzegorz Wójtowicz i Wiesława Ziółkowska. Do 2003 roku w Radzie zasiadał Janusz Krzyżewski. Po jego śmierci w RPP zastąpił go Jan Czekaj.

Druga kadencja RPP trwała od 2004 do 2010 roku. Na początku jej przewodniczącym i prezesem NBP był Leszek Balcerowicz, w 2007 roku zastąpiony przez Sławomira Skrzypka. Skład rady tworzyli: Jan Czekaj, Dariusz Filar, Stanisław Nieckarz, Marian Noga, Stanisław Owsiak, Mirosław Pietrewicz, Andrzej Sławiński, Halina Wasilewska–Trenkner, Andrzej Wojtyna.

Trzecia kadencja RPP przypada na lata 2010–2016. Początkowo jej prezesem był Sławomir Skrzypek. Po jego śmierci w katastrofie polskiego samolotu w Smoleńsku prezesem został Marek Belka. W skład Rady wchodzą: Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna–Duch, Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca, Jan Winiecki, Anna Zielińska–Głębocka, Adam Glapiński i Andrzej Kazimierczak. Do roku 2013 w Radzie zasiadała też Zyta Gilowska. Po jej rezygnacji zastąpił ja Jerzy Osiatyński.

Zadania Rady Polityki Pieniężnej
Głównym celem działalności RPP jest dbałość o stabilność polskiej waluty. Rada stale kontroluje poziom inflacji. Ma także prawo do ustalania stóp procentowych NBP. Jej zadaniem jest również prowadzenie działań mających zwiększyć wzrost gospodarczy w Polsce.

RPP

Więcej o:

RPP