Róża Thun

Róża Thun pochodzi z Krakowa. Urodziła się 13 kwietnia 1954 roku. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie otrzymała tytuł magistra na wydziale filologii angielskiej. Jeszcze w czasach studenckich rozpoczęła działalność opozycyjną, udzielając się w organizacjach akademickich. Wtedy też nawiązywała pierwsze kontakty z zachodnim dziennikarstwem, będąc między innymi jednym z sygnatariuszy listu do Amnesty International, opisującego naruszanie demokracji w PRL. Jako członek niezależnego biura prasowego informowała też zachodnich dziennikarzy o celach i przebiegu pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W tamtym okresie blisko współpracowała z innymi działaczami opozycji, między innymi kolportując niezależne pisma i organizując spotkania.

Na początku lat 80. wyjechała za granicę. Najpierw do Niemiec, potem przebywała też w Nepalu. W krajach zachodnich opisywała dla zagranicznych dziennikarzy sytuację w Polsce. Przez całe lata 90. i pierwszą dekadę XXI wieku brała udział w działalności wielu organizacji i fundacji. W 2009 roku z list Platformy Obywatelskiej została posłem do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej związana była z Unią Demokratyczną i Unią Wolności. W 2005 została dyrektorem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w naszym kraju. W 2014 roku po raz drugi zdobyła mandat do Parlamentu Europejskiego.

Życie prywatne
Pełne nazwisko Róży Thun brzmi Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein. W roku 1981 wyszła za mąż za Franza Grafa von Thun und Hohenstein. Jej pradziadkiem był Jan Pawlikowski, znany ekonomista i pionier ochrony przyrody w Polsce. Jej bratem jest natomiast Henryk Woźniakowski, człowiek blisko związany z wydawnictwem Znak.

Róża Thun

Więcej o:

Róża Thun