RAŚ

RAŚ to Ruch Autonomii Śląska. Organizacja została oficjalnie zarejestrowana 27 czerwca 2001 roku. Działania na rzecz uzyskania przez część Śląska autonomii nie są jednak niczym nowym. Region ten cieszył się znaczną autonomią w latach przedwojennych. W II RP istniało autonomiczne województwo śląskie, którego niezależność została jednak zniesiona po wojnie.

Działania i program Ruchu Autonomii Śląska
RAŚ za główny cel stawia sobie utworzenie regionu autonomicznego na Śląsku. Program organizacji przewiduje odtworzenie funkcjonującego dawniej Sejmu Śląskiego, który posiadałby szerokie kompetencje w zarządzaniu całym regionem. Jednym z głównych elementów autonomii Śląska byłaby własna polityka gospodarcza. Większość przychodów pochodzących z regionalnych podatków miałaby trafiać do skarbu Śląska, gdzie byłaby zarządzana przez lokalne władze. Rząd centralny w Warszawie nadal sprawowałby kontrolę nad tak kluczowymi dziedzinami jak wojsko, polityka monetarna czy dyplomacja.

Ruch Autonomii Śląska prowadzi także wiele działań umacniających lokalną kulturę i tożsamość. Działacze RAŚ twierdzą, że istnieje osobna narodowość śląska, Ślązacy nie powinni uważać się za Polaków.

Wypowiedzi niektórych działaczy RAŚ z prezesem Jerzym Gorzelikiem na czele budzą liczne kontrowersje. Czasami działacze RAŚ dają bowiem do zrozumienia, że organizacja nie chce tylko autonomii, a dąży do całkowitego oderwania Śląska od Polski. Sama organizacja twierdzi jednak, że nie ma żadnych dążeń separatystycznych.

RAŚ

Więcej o:

RAŚ