rada europy

Więcej o:

rada europy

 • Rada Europy przeciw decyzji Giertycha

  rozmowach z dziennikarzami podtrzymał ten zarzut. CODN wydał oficjalny poradnik Rady Europy dla szkół. Z 50 scenariuszy lekcji o prawach człowieka tylko jeden mówi o dyskryminacji mniejszości seksualnych. Giertych zagroził też, że zlikwiduje CODN. Davis

 • Komunizm potępiony w Radzie Europy

  Rezolucję o "potrzebie międzynarodowego osądzenia zbrodni komunistycznych totalitaryzmów" udało się przyjąć wczoraj wieczorem po burzliwej i niewolnej od wzajemnych oskarżeń debacie w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Wzywa ona do potępienia zbrodni

 • Rada Europy przeciwko "narkotykom gwałtu"

  Państwa członkowskie Rady Europy wezwano do przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej, która ma uświadomić zagrożenia jakie niesie "narkotyk gwałtu". Kampania ma być skierowana przede wszytskim do młodych kobiet. Ponadto Zgromadzenie

 • Rada Europy w 50. rocznicę Poznańskiego Czerwca

  Dokument przyjęto z inicjatywy posła PiS Jana Filipa Libickiego podczas drugiej w tym roku sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (należy do niej 46 krajów). - 50. rocznica Poznańskiego Czerwca zasługuje na to, by upamiętnić ją na forum europejskim - mówi

 • Giertych zwalnia za poradnik Rady Europy

  poradnik Rady Europy. Przedmowę do polskiego wydania napisał jej sekretarz generalny Terry Davis. Jest adresowany do nauczycieli i liderów organizacji młodzieżowych. - Na prezentacji książki w Polsce byli urzędnicy europejscy, poprzedni minister edukacji Michał Seweryński i wiceminister Stanisław Sławiński

 • Moskwa w Radzie Europie: Nie wyolbrzymiać praw człowieka

  Rada Europy to międzyrządowa organizacja 46 państw europejskich zajmująca się przede wszystkim ochroną praw człowieka, promowaniem demokracji oraz współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Rosja, która należy do Rady Europy od 1996 r., jest jednocześnie jednym z

 • Rada Europy: sytuacja mniejszości rosyjskiej na Łotwie zadowalająca

  temu w komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zajmującej się właśnie sytuacją mniejszości w krajach bałtyckich. Rosja nakłoniła sprawozdawcę komisji, węgierskiego deputowanego Gyorgyego Frundę, by w swym raporcie o sytuacji mniejszości na Łotwie zalecił temu krajowi, żeby w całości

 • Rada Europy zbada próby wprowadzenia w Polsce kary śmierci

  Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy René van der Linden poprosił w liście do Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka o zbadanie prób wprowadzenia kary śmierci w Polsce. - Jest bardzo ważne, aby Zgromadzenie podjęło w tej sprawie zdecydowane działania