Rada Europy

Więcej o:

Rada Europy

 • Rada Europy: Rosną szanse Cimoszewicza

  W Komitecie Ministrów Rady Europy zasiadają przedstawiciele szefów dyplomacji 47 państw członkowskich. Gremium w tajnym głosowaniu wskazało dwóch preferowanych kandydatów na stanowisko sekretarza generalnego: Polaka - Włodzimierza Cimoszewicza oraz byłego premiera norweskiego rządu - Thornbiorna

 • Rada Europy przeciwko "narkotykom gwałtu"

  Państwa członkowskie Rady Europy wezwano do przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej, która ma uświadomić zagrożenia jakie niesie "narkotyk gwałtu". Kampania ma być skierowana przede wszytskim do młodych kobiet. Ponadto Zgromadzenie zwróciło się do Komitetu Ministrów, aby opracował

 • Rada Europy przeciw decyzji Giertycha

  z dziennikarzami podtrzymał ten zarzut. CODN wydał oficjalny poradnik Rady Europy dla szkół. Z 50 scenariuszy lekcji o prawach człowieka tylko jeden mówi o dyskryminacji mniejszości seksualnych. Giertych zagroził też, że zlikwiduje CODN. Davis spotkał się wczoraj w Strasburgu ze stałym przedstawicielem polskiego

 • Rada Europy głosowała nad budżetem

  będzie pochodzić z wewnętrznych oszczędności oraz dodatkowych dotacji państw członkowskich. Zdaniem Sekretarza Generalnego Rady Europy Terry'ego Davisa, budżet zapewnia podstawowe działania organizacji. Przeznacza więcej środków na promowanie praw człowieka, wspieranie demokracji oraz na działania zwiększające

 • Moskwa w Radzie Europie: Nie wyolbrzymiać praw człowieka

  Rada Europy to międzyrządowa organizacja 46 państw europejskich zajmująca się przede wszystkim ochroną praw człowieka, promowaniem demokracji oraz współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Rosja, która należy do Rady Europy od 1996 r., jest jednocześnie

 • Rada Europy: Białoruś znów "specjalnym gościem"

  pozarządowymi i społeczeństwem. Rada europy w rezolucji wzywa też władze Białorusi do współpracy i kontynuowania demokratyzacji życia obywateli. Sytuacja w kraju będzie przez ekspertów Rady Europy monitorowana. Przywrócenie zawieszonego 12 lat temu statusu stworzy nowe możliwości kontaktów między rządzącymi a

 • Komunizm potępiony w Radzie Europy

  Rezolucję o "potrzebie międzynarodowego osądzenia zbrodni komunistycznych totalitaryzmów" udało się przyjąć wczoraj wieczorem po burzliwej i niewolnej od wzajemnych oskarżeń debacie w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Wzywa ona do potępienia zbrodni komunistycznych w Europie i do rozliczenia

 • Giertych zwalnia za poradnik Rady Europy

  . Nie mamy kontaktów z KPH i Lambdą. Dopiero po południu rzeczniczka MEN Kaja Małecka wyjaśniła, że ministerstwu nie podoba się książka "Kompas - edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą". To oficjalny poradnik Rady Europy. Przedmowę do polskiego wydania napisał jej sekretarz generalny Terry Davis

 • Rada Europy: sytuacja mniejszości rosyjskiej na Łotwie zadowalająca

  Rady Europy zajmującej się właśnie sytuacją mniejszości w krajach bałtyckich. Rosja nakłoniła sprawozdawcę komisji, węgierskiego deputowanego Gyorgyego Frundę, by w swym raporcie o sytuacji mniejszości na Łotwie zalecił temu krajowi, żeby w całości ratyfikował konwencję o prawach mniejszości. Łotwa

 • Rada Europy wzywa Polskę do legalizacji aborcji

  Rezolucja wzywa państwa członkowskie Rady Europy do zniesienia przeszkód utrudniających prawny lub praktyczny dostęp do aborcji. Apel skierowano szczególnie do Polski, Irlandii, Malty, Monaco i Andory, czyli państw, w których zabiegi przerywania ciąży dopuszczane są jedynie w szczególnych