polityka energetyczna

Więcej o:

polityka energetyczna

 • Polityka energetyczna... w 2030 roku

  dla sektora energetycznego decyzji. Chodzi między innymi o właściwy dobór kierunków i narzędzi działania. Polska polityka energetyczna ma być spójna z polityką Unii Europejskiej i jej celami. Resort proponuje, aby działania w tym zakresie skoncentrować na trzech obszarach: zmniejszeniu zużycia energii

 • Polityka energetyczna UE wciąż bez solidarności

  "Gazeta" dotarła do projektu "Polityki energetycznej dla Europy". Ma on być najważniejszym elementem "pakietu energetycznego", który Komisja Europejska z fanfarami chce ogłosić 10 stycznia. Jeżeli ten projekt nie zostanie poprawiony (w Komisji wciąż trwają spory o poszczególne zapisy), to Polska

 • 21 grudnia rząd może przyjąć założenia polityki energetycznej

  Według dyr. Bownik-Trymuchy w założeniach przewiduje się cztery scenariusze rozwoju polskiej energetyki. Szczegóły tych scenariuszy są jeszcze dopracowywane. Już kilka miesięcy temu zapowiadano, że rząd wkrótce przyjmie nowe założenia długoterminowej polityki energetycznej kraju. Obecnie

 • KE czeka na uwagi energetyków do polityki energetycznej Unii do 2020 r.

  Komisja przedstawi propozycję strategii do dyskusji na przełomie października i listopada tego roku. W grudniu odbędzie się rada energetyczna, a w styczniu 2011 r. nieformalny szczyt z udziałem premierów. Opracowywana strategia Unii dla polityki energetycznej obejmie następujące obszary

 • Unijna debata o polityce energetycznej

  Zintegrowanej Europejskiej Polityki Energetycznej". Nie ma w nim ani słowa o "zasadzie solidarności". Co proponuje dokument Komisji? Wprowadzenie prawdziwej konkurencji na rynkach energetycznych. Będzie ona możliwa - stwierdza Komisja - jeśli w UE powstanie jednolita sieć przesyłowa, zarówno gazowa, jak

 • Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Rząd przyjął uchwałę

  .  Opublikowany dokument to wkład w realizację Porozumienia paryskiego zawartego w 2015 r. w czasie 21. konferencji stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP21), z uwzględnieniem przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny. "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. uwzględnia

 • Rząd przyjął założenia polityki energetycznej do 2025 r.

  Nowe założenia polityki energetycznej państwa były oczekiwane od początku 2002 r. Ale wtedy rząd Leszka Millera przedstawił tylko szczegółowe prognozy do 2005 r. Długoterminowe przewidywania miały się pojawić w nowych założeniach. Jednak w dokumencie przedstawionym wczoraj na konferencji prasowej