podatek od nieruchomości

Więcej o:

podatek od nieruchomości

 • Podatek od nieruchomości 2014

  Wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych określa ustawa. Jednak co roku minister finansów waloryzuje je na podstawie wskaźnika cen towarów i usług. Katarzyna Rola-Stężycka z Tax Care zwraca uwagę, że dzięki niskiej inflacji przyszłoroczna podwyżka

 • Wojsko nie chce płacić podatku od nieruchomości

  znajduje się baza Marynarki Wojennej - port i ok. 150 ha gruntów. Gmina w tym roku dostała od wojska ponad 800 tys. zł tytułem podatku od nieruchomości. - Nie mamy zamiaru rezygnować z tych dochodów - zapowiada burmistrz. - Nie stać ich na płacenie? Jest proste rozwiązanie. Niech oddadzą nam niepotrzebne

 • Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? To już ostatnie dni

  "Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Oznacza to, że termin płatności I-szej raty podatku od nieruchomości dla podatników

 • Pierwsza gmina w Polsce rezygnuje z podatku od nieruchomości

  Polkowice będą najprawdopodobniej pierwszą gminą w Polsce, która nie będzie pobierać podatku od nieruchomości - informuje " Puls Biznesu ". Wiesław Wabik, burmistrz, wyjaśnił, że decyzja jest możliwa dzięki jej świetnej sytuacji finansowej. Na terenie gminy działa bowiem kopalnia Polkowice

 • Podatek od nieruchomości. 15 września mija ważny termin

  Konieczność płacenia podatku od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków lub ich części oraz budowli i ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opłatą tą obarczeni są właściciele, użytkownicy wieczyści, samotni posiadacze, a niekiedy również posiadacze zależni nieruchomości