Piotr Ikonowicz

Piotr Ikonowicz to polityk, dziennikarz i działacz społeczny urodzony w Pruszkowie w 1956 roku. Przez dwie kadencje był posłem na sejm. Prywatnie brat Magdaleny Gessler – znanej restauratorki.

Piotr Ikonowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1980 roku. Po studiach ukończył studium podyplomowe z zakresu geografii i krajów rozwijających się. Należał do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zajmuje się także działalnością społeczną, prowadząc kancelarię, która udziela bezpłatnych porad prawnych osobom ubogim. Jest dziennikarzem, swoje teksty publikuje w Uważam Rze, Faktach i Mitach oraz Przekroju. W czasach PRL-u był członkiem NSSZ Solidarność. Zatrzymano go za kolportaż nielegalnych wydawnictw. Ikonowicz należał do założycieli Polskiej Partii Socjalistycznej oraz był przewodniczącym rady naczelnej tej partii w latach 1992–1996 oraz 1997–2001.

Pierwszy start wystartował w wyborach parlamentarnych w 1991 roku. Wówczas Piotr Ikonowicz kandydował z listy Solidarności Pracy, ale nie odniósł sukcesu. Dwa lata później udało mu się uzyskać mandat poselski, startując w okręgu lubelskim z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ikonowicz został posłem po raz kolejny w roku 1997, ponownie startując z listy SLD, tym razem w okręgu warszawskim. Niedługo po tym odszedł z partii. Piotr Ikonowicz startował także w wyborach prezydenckich w 2000 roku. Zajął 10. miejsce na 12 startujących kandydatów. W 2003 roku był jednym z założycieli Nowej Lewicy, został także sekretarzem do spraw organizacyjnych partii. W 2007 roku ponownie startował w wyborach parlamentarnych, tym razem z list Samoobrony, nie uzyskując mandatu poselskiego. W 2014 roku założył partię Ruch Sprawiedliwości Społecznej. W wyborach w roku 2015 ponownie kandydował do sejmu, jednak nie odniósł sukcesu.

piotr ikonowicz

Więcej o:

piotr ikonowicz