OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych to organizacja powstała w 1984 roku z inicjatywy związków zawodowych oraz zrzeszenia związków zawodowych. Działa w całej Polsce. OPZZ zajmuje się obroną praw i interesów pracowników, emerytów, bezrobotnych i rencistów.

OPZZ działa na podstawie aktów prawnych, dotyczących stosunku pracy, związków zawodowych, konsultacji z pracownikami, inspekcji pracy, rozwiązywania sporów. OPZZ postawiło sobie za cel ochronę: praw i interesów zarówno zawodowych, jak i socjalnych pracowników oraz całych związków.

Naczelną władzę w OPZZ sprawuje Kongres. Między posiedzeniami Kongresu organizacją zarządza Rada składająca się z ponad dziewięćdziesięciu członków. Określają oni plan działania OPZZ, sposób realizacji celów i ich koszty. Prezydium OPZZ składa się z około trzydziestu członków. W skład komórek organizacyjnych OPZZ wchodzi również Komisja Rewizyjna, która składa się z dziesięciu członków. Do jej zadań należy kontrolowanie wojewódzkich jednostek rewizyjnych. Ponadto w każdym z województw w Polsce działa Rada Wojewódzka.

Członkiem OPZZ może zostać każda ogólnokrajowa organizacja związków zawodowych. Do OPZZ od początku istnienia przyłączyło się już ponad osiemdziesiąt takich organizacji z dziewięciu branż.

OPZZ powstało na pomocy porozumienia z 24 listopada 1984 roku, dotyczącego ustawy ws. związków zawodowych z 1982 roku. Początkowo OPZZ podlegało PZPR, potem podporządkowało się SLD. Od 1985 do 1998 roku OPZZ podlegało światowej Federacji Związków Zawodowych. W 2006 roku OPZZ przejęła Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

OPZZ

Więcej o:

OPZZ

 • Kaczyński do OPZZ

  W kilku punktach przedstawił swój socjalny program i zaznaczył, że "budowa IV RP" wymaga "narodowej zgody" oraz "współdziałania wszystkich ważnych sił, które odrzucają zło ujawnione w Polsce w ostatnich latach i zasypywania głębokich podziałów". W OPZZ przyjęto list z zaskoczeniem. Szef związku Jan

 • Sojusz znowu z OPZZ

  Choć OPZZ na początku lat 90. współtworzył SLD, ostatnio drogi obu organizacji zaczęły się rozchodzić. Dwa lata temu związek zerwał porozumienie z 2001 r., które zobowiązywało Sojusz do reprezentowania interesów związku i dało związkowcom ponad 20 mandatów poselskich. - SLD nawet nie chciało

 • Wicepremier z Samoobrony u związkowców z OPZZ

  Trzydniowy kongres OPZZ zaczął się wczoraj w Warszawie. Związkowcy zaprosili na zjazd premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Nie otrzymali jednak odpowiedzi, szukano więc rozwiązania: jak honorowo przyjąć afront, a zarazem podjąć wysokiego oficjela. Zaproszony został szef Samoobrony Andrzej Lepper

 • Nieszczęśliwy numerek OPZZ

  Jak Totalizator Sportowy miał pomóc OPZZ? Wynajmując lokal od powiązanej ze związkiem Fundacji "Wsparcie". OPZZ nie ma bowiem własnego majątku - wytransferował go do zaprzyjaźnionych fundacji, które miały zbierać pieniądze na utrzymanie związku. We władzach fundacji zasiadali związkowcy z OPZZ

 • Spotkanie u związkowców. Akcja Wyborcza OPZZ?

  Jeszcze pół roku temu OPZZ ostro skrytykowało SLD za ignorowanie związku. Przypomniano wówczas, że od początku tej kadencji parlamentu Sojusz ani razu nie wystąpił z propozycją spotkania. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. Szef OPZZ Jan Guz co chwila spotyka się z liderami SLD, SdPl bądź UP. A

 • OPZZ: tak dla handlu w niedziele

  OPZZ chce dopuścić pracę w niedziele i święta, pod warunkiem że pracownik wyrazi na to zgodę oraz że dostanie "przynajmniej o 100 proc. większe" wynagrodzenie za taki dzień. - Dziś pracownik dostaje 100 proc. wynagrodzenia, pod warunkiem że dzień taki nie był wpisany wcześniej w grafiku. Domagamy

 • Gazowe kadry dobiera OPZZ

  miał "w dialogu społecznym" ze związkowcami. Tajemnicą poliszynela w branży gazowej był spór Krzysztofa Hnatio z Dariuszem Matuszewskim, szefem Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zrzeszonej w OPZZ. Związany zawodowo z Wałbrzychem Matuszewski uchodził za szarą eminencję

 • OPZZ: Wcześniejsze emerytury dla 700 tys. osób

  Projekt OPZZ dotyczy osób, które przed 1999 r. pracowały w szkodliwych warunkach. Zakłada przedłużenie przysługującego im dziś prawa do wcześniejszej emerytury (obecne przepisy miały obowiązywać tylko do 2007 r.). Np. nauczyciele zatrudnieni przed 1999 r. będą mogli dalej niezależnie od wieku

 • OPZZ apeluje do premiera o wzrost płac

  koniunktury gospodarczej" - pisze OPZZ. "Godzi się pan na wyzysk pracowników i ignoruje związkowe żądania" - można przeczytać w apelu do Jarosława Kaczyńskiego. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pisze, że premier unika dialogu społecznego ze związkami zawodowymi, ale także - jak przekonują