OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych to organizacja powstała w 1984 roku z inicjatywy związków zawodowych oraz zrzeszenia związków zawodowych. Działa w całej Polsce. OPZZ zajmuje się obroną praw i interesów pracowników, emerytów, bezrobotnych i rencistów.

OPZZ działa na podstawie aktów prawnych, dotyczących stosunku pracy, związków zawodowych, konsultacji z pracownikami, inspekcji pracy, rozwiązywania sporów. OPZZ postawiło sobie za cel ochronę: praw i interesów zarówno zawodowych, jak i socjalnych pracowników oraz całych związków.

Naczelną władzę w OPZZ sprawuje Kongres. Między posiedzeniami Kongresu organizacją zarządza Rada składająca się z ponad dziewięćdziesięciu członków. Określają oni plan działania OPZZ, sposób realizacji celów i ich koszty. Prezydium OPZZ składa się z około trzydziestu członków. W skład komórek organizacyjnych OPZZ wchodzi również Komisja Rewizyjna, która składa się z dziesięciu członków. Do jej zadań należy kontrolowanie wojewódzkich jednostek rewizyjnych. Ponadto w każdym z województw w Polsce działa Rada Wojewódzka.

Członkiem OPZZ może zostać każda ogólnokrajowa organizacja związków zawodowych. Do OPZZ od początku istnienia przyłączyło się już ponad osiemdziesiąt takich organizacji z dziewięciu branż.

OPZZ powstało na pomocy porozumienia z 24 listopada 1984 roku, dotyczącego ustawy ws. związków zawodowych z 1982 roku. Początkowo OPZZ podlegało PZPR, potem podporządkowało się SLD. Od 1985 do 1998 roku OPZZ podlegało światowej Federacji Związków Zawodowych. W 2006 roku OPZZ przejęła Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

OPZZ

Więcej o:

OPZZ

 • Alfred Miodowicz nie żyje. Był pierwszym przewodniczącym OPZZ

  listopadzie 1984 został przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Debata Miodowicz-Wałęsa  Jak przypomina OPZZ, w latach 1985-1989 był posłem na Sejm PRL IX kadencji. 30 listopada 1988 roku Alfred Miodowicz był przeciwnikiem Lecha Wałęsy, szefa nielegalnego wówczas związku

 • Kaczyński do OPZZ

  ;. W OPZZ przyjęto list z zaskoczeniem. Szef związku Jan Guz również listownie odpowiedział Kaczyńskiemu, że niektóre cele kandydata PiS są zbieżne z postulatami OPZZ. Ale i wytknął, że na niedawnym zjeździe "Solidarności" Kaczyński obiecał znacznie więcej (m.in. zaostrzenie kar za łamanie

 • Sojusz znowu z OPZZ

  Choć OPZZ na początku lat 90. współtworzył SLD, ostatnio drogi obu organizacji zaczęły się rozchodzić. Dwa lata temu związek zerwał porozumienie z 2001 r., które zobowiązywało Sojusz do reprezentowania interesów związku i dało związkowcom ponad 20 mandatów poselskich. - SLD

 • Gazowe kadry dobiera OPZZ

  , zrzeszonej w OPZZ. Związany zawodowo z Wałbrzychem Matuszewski uchodził za szarą eminencję gazowników na Dolnym Śląsku, a jego wpływy zaczął uszczuplać Hnatio. - Wiem, że zmiany we władzach Dolnośląskiej OSD tłumaczą jako prywatną wendetę, ale dementuję to. Wprowadzamy menedżerów

 • Nieszczęśliwy numerek OPZZ

  Jak Totalizator Sportowy miał pomóc OPZZ? Wynajmując lokal od powiązanej ze związkiem Fundacji "Wsparcie". OPZZ nie ma bowiem własnego majątku - wytransferował go do zaprzyjaźnionych fundacji, które miały zbierać pieniądze na utrzymanie związku. We władzach fundacji

 • Wicepremier z Samoobrony u związkowców z OPZZ

  Trzydniowy kongres OPZZ zaczął się wczoraj w Warszawie. Związkowcy zaprosili na zjazd premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Nie otrzymali jednak odpowiedzi, szukano więc rozwiązania: jak honorowo przyjąć afront, a zarazem podjąć wysokiego oficjela. Zaproszony został szef

 • OPZZ apeluje do premiera o wzrost płac

  płac w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej" - pisze OPZZ. "Godzi się pan na wyzysk pracowników i ignoruje związkowe żądania" - można przeczytać w apelu do Jarosława Kaczyńskiego. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pisze, że premier unika

 • Spotkanie u związkowców. Akcja Wyborcza OPZZ?

  Jeszcze pół roku temu OPZZ ostro skrytykowało SLD za ignorowanie związku. Przypomniano wówczas, że od początku tej kadencji parlamentu Sojusz ani razu nie wystąpił z propozycją spotkania. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. Szef OPZZ Jan Guz co chwila spotyka się z liderami SLD