Okręgowa Izba Lekarska

Więcej o:

Okręgowa Izba Lekarska

Wypowiedzi na forum o:

Okręgowa Izba Lekarska

  • Okręgowa izba lekarska szantażuje lekarzy !!!

    Lekarzom którzy (kierując się przysięgą Hipokratesa ?) nie wezmą udział w strajku grożą konsekwencje: OIL w Łodzi nakazuje aby wobec łamistrajków: - skreślić ww. lekarzy z list uprawnionych do udziału w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze, - uwzględnić powyższą postawę w opiniach

  • Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku-wrrrrrrrrrrr!!!!!

    Hej dziewczyny Razem z dziewczynami napisałysmy pismo to wszystkich znaczących medycznych instytucji z prośbą o podlinokowanie naszej strony.Przeczytajcie jakie podejście ma izba lekarska z Gdańska do tematu poronienia: "Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku nie jest zainteresowana umieszczeniem linku