OKE

Więcej o:

OKE

 • Liga w łódzkiej OKE

  W wyborach samorządowych w 2002 r. Katarzyna Paluszewska-Jurkiewicz bez powodzenia próbowała zostać radną z listy LPR. W grudniu tego roku została p.o. dyrektora łódzkiej OKE (przygotowuje szkolne egzaminy w województwie). Obowiązki dyrektora można jednak pełnić, pracując wcześniej w komisji

 • Egzamin gimnazjalny 2015. Sprawdź swoje wyniki na stronie OKE!

  Egzamin gimnazjalny 2015. Czym jest OKE? OKE to Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - organ będący pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. OKE odpowiada za przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania sprawdziany szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego

 • Wyciekły arkusze matury próbnej. OKE nie zabezpieczyła plików

  O niedopatrzeniu portal niebezpiecznik.pl poinformował czytelnik. Arkusze egzaminacyjne matur próbnych można było ściągnąć ze strony internetowej OKE na kilka dni przed egzaminem. Były one ukryte tylko w takim sensie, że nie linkowano do nich z żadnego miejsca na stronie. Odnośnik do egzaminu

 • Matura 2015. Czy można obejrzeć swoją maturę i policzyć punkty?

  wniosek o wgląd do dyrektora właściwej OKE. Wniosek o wgląd do matury może być złożony osobiście przez zdającego lub przez osobę występującą w jego imieniu. Wniosek o wgląd do matury można też przesłać do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Matura 2015: jakie dane umieścić

 • Maturzysta: Egzaminatorzy popełnili błąd

  ". Gdy maturzysta dopytywał się, czy OKE uzna mu odpowiedzi na oba zakwestionowane pytania, usłyszał zawoalowane ostrzeżenie, że nawet gdyby tak się stało, to egzaminatorzy mogą się przecież dopatrzyć błędów w innych zadaniach. Wicedyrektor warszawskiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Lodziński

 • Wyniki matur poprawkowych 2016 - gdzie sprawdzić wynik matury?

  internecie. Wystarczy zalogować się na stronie odpowiedniej OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) za pomocą swojego numeru PESEL oraz hasła, które uczniowie otrzymali w szkole. Wyniki matur poprawkowych - adresy OKE. Tu sprawdzić wyniki! Podajemy adresy OKE, pod którymi wszyscy poprawkowicze mogą sprawdzić

 • Matura 2016 - WYNIKI. CKE poda je już jutro! Gdzie szukać wyników matury 2016?

  się na stronę OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej), do której dany maturzysta jest przypisany. W panelu logowania należy wpisać swój PESEL oraz hasło otrzymane wcześniej w szkole. Wyniki matury 2016 można sprawdzać już minutę po północy 5 lipca 2016 r. Należy jednak pamiętać, że w tym czasie serwery OKE mogą

 • Wyniki matur poprawkowych 2019. O której i gdzie sprawdzać swoje wyniki?

  Egzaminacyjnej. Wyniki matur poprawkowych 2019 - na jakich stronach OKE szukać swoich wyników? 11 września maturzyści będą mogli również odebrać swoje świadectwa, aneksy i niezbędne dokumenty świadczące o ukończeniu szkoły i zdaniu matury. Aby sprawdzić swój wynik maturzysta powinien wejść na stronę Okręgowej