NSA

National Security Agency to amerykańska agencja wywiadowcza. Do zadań NSA należy m.in. koordynacja zadań wywiadu elektronicznego. Założona została w 1952 roku. Organizacją, na bazie której utworzono NSA, była Agencja Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych, powstała w 1949 roku. NSA to największa tego typu organizacja wywiadowcza na świecie. Jej siedziba znajduje się w Fort Meade w stanie Maryland.

Działania NSA polegają na zbieraniu i analizie danych innych państw przekazywanych za pomocą łączności telewizyjnej, radiowej oraz internetowej. NSA nadzoruje także urządzenia radiolokacyjne. Oczywiście agencja ma również nadzór nad łącznością Stanów Zjednoczonych. Ponadto zabezpiecza systemy informacyjne Ameryki. Sprawuje także kontrolę nad bezpieczeństwem systemów łączności w Białym Domu. NSA współpracuje z Siłami Zbrojnymi Stanów Zjednoczonych. Ta współpraca podlega nadzorowi Centralnej Służby Bezpieczeństwa, powołanej w 1972 roku. NSA działa nie tylko na Ziemi, ale również w kosmosie. Monitoruje tam sztuczne satelity Ziemi – satelity rozpoznawcze ELINT oraz satelity komercyjne. NSA prowadzi również Narodową Szkołę Kryptologiczną. Ponadto ma na terenie swojej siedziby wytwórnię mikroprocesorów, które trafiają do parku komputerowego NSA oraz dużą drukarnię. Agencja posiada stacje nasłuchowe na terenie chińskiej prowincji Xinjang. Podczas zimnej wojny wykorzystywano je do monitorowania radzieckich poligonów jądrowych i rakietowych.

Rozporządzenie, które wydał prezydent Harry S. Truman powołując NSA było tajne. Obecne działania agencji również są tajne, niejawny jest też jej statut. Wcześniej przez wiele lat pracownicy NSA nie mogli ujawnić miejsca, gdzie pracują. Do dziś jej pracownicy podlegają dużej kontroli. Muszą np. zgłaszać zawarcie małżeństwa członka rodziny z obcokrajowcem. Sam sposób działania jest ściśle tajny, jednak niektóre efekty pracy NSA zostały ujawnione. Należą do nich m.in. podsłuchane rozmowy Leonida Breżniewa z radzieckimi dostojnikami, czy rozmowy Pablo Escobara, które pomogły zlokalizować miejsce pobytu szefa kokainowego biznesu.

nsa

Więcej o:

nsa