NOP – Narodowe Odrodzenie Polski

NOP, czyli Narodowe Odrodzenie Polski to radykalna organizacja, która głosi nacjonalizm, narodowy radykalizm oraz antyglobalizm.

NOP – historia powstania
Za początek istnienia obecnej formy NOP można uznać rok 1981. Jej członkowie prowadzili wówczas działalność opozycyjną wobec władz komunistycznych, głównie publikując nielegalne czasopismo Jestem Polakiem. W latach 90. XX wieku zarejestrowana została jako partia polityczna, jednakże nie uzyskała znaczącego poparcia w kolejnych wyborach, zarówno parlamentarnych jak i samorządowych. Ugrupowanie koncentruje się na wydawaniu pisma Szczerbiec oraz organizowaniu manifestacji i akcji propagandowych.

NOP – wyrazista ideologia
Narodowe Odrodzenie Polski przeciwstawia się członkostwu naszego kraju w strukturach NATO oraz Unii Europejskiej – argumentując to utratą suwerenności oraz niezależności militarnej. Ponadto ruch przeciwstawia się wszelkim formom eutanazji i aborcji. Postuluje przywrócenie kary śmierci w ściśle określonych przypadkach oraz zradykalizowanie polityki ekologicznej, aby chronić środowisko naturalne. W kwestiach gospodarczych NOP opowiada się za korporacjonizmem w wersji katolickiej, który miałby przeciwstawić się kapitalizmowi bądź komunizmowi. Wśród haseł ugrupowania znajdują się także: nacjonalizacja wybranych gałęzi przemysłu – obejmujących najbardziej strategiczne dziedziny gospodarki, antysemityzm (zwłaszcza krytyka prowadzenia polityki przez Izrael) oraz sprzeciw wobec promocji homoseksualizmu.

NOP – symbole, struktura
Ogólnokrajowym liderem tej partii jest Adam Gmurczyk. Narodowe Odrodzenie Polski korzysta z symboli Falangi, czyli białej ręki trzymającej miecz, umiejscowionej na zielonym tle. W logo znajduje się także biało–czerwony płomień, który ma nawiązywać symbolicznie do podobnych formacji, istniejących we Francji czy we Włoszech.

NOP

Więcej o:

NOP