Mirosław Chojecki

Więcej o:

Mirosław Chojecki

 • Ewa, Konrad i Mirek

  ), matematyk, członek KOR i władz podziemnej "S", Mirosław Chojecki, też KOR, twórca słynnej Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a, dziś szef Stowarzyszenia Wolnego Słowa, i nasza koleżanka redakcyjna Ewa Milewicz (oboje Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski). To w tytule ich biuletynu po raz pierwszy

 • Polityczne wybory do Rady Radiofonii i Telewizji

  głosowanie. Nie udało jej się to, a efekt był taki, że kandydat PO Mirosław Chojecki dostał zaledwie cztery głosy! W drugim głosowaniu opozycja wzięła już udział, ale wyboru prof. Zielińskiego nie zablokowała. Marek Jurek (PiS), b. członek KRRiT, podkreśla, że nowych członków Rady wybrała ta sama większość

 • Sto lat Redaktora Jerzego Giedroycia

  , Jarosław Abramow-Newerly, Barbara Toruńczyk, Marek Nowakowski, Wojciech Karpiński, Mirosław Chojecki i wielu innych. Paryska "Kultura", którą Giedroyc założył i kierował, ukazywała się nieprzerwanie ponad pół wieku. Była fenomenem bez precedensu w historii emigracji innych narodów. Giedroyc stworzył

 • Historia KOR po 30 latach

  przypomniał autor książki o wydarzeniach Czerwca '76 dr Paweł Sasanka. O akcji pomocy organizowanej przez KOR opowiadali Anka Kowalska, Zbigniew Romaszewski, Mirosław Chojecki i Henryk Wujec. Romaszewski wspominał, jak bał się dzwonić do drzwi rodzin uwięzionych robotników - jak zdobyć ich zaufanie, przekonać

 • Powielacz jak karabin

  - mówił. -Papier kruszeje, pamięć zawodzi, ludzie odchodzą - wystawa ma przypomnieć czasy, gdy walczyliśmy o niepodległą Polskę - przekonywał z kolei Mirosław Chojecki, współzałożyciel Nowej i podziemnego ruchu wydawniczego w latach 70 i 80. Dziś trudno przecenić rolę, jaką niezależne wydawnictwa odegrały

 • Lech Kaczyński chce ponad podziałami

  , Andrzej i Sławomir Melakowie - zasłużeni m.in. dla upamiętnienia zbrodni katyńskiej. Odebrali odznaczenia także Maria Chojecka, działaczka opozycji i żołnierz AK, i jej syn Mirosław Chojecki - działacz KOR i wydawca, również Czesław Bielecki, publicysta, wydawca podziemnego "CDN". Po raz pierwszy