Michał Boni

Urodzony w roku 1954 polityk i kulturoznawca, piastował wiele stanowisk politycznych i działał w PRL-owskiej opozycji. Kontrowersje wzbudzają jego kontakty ze służbami bezpieczeństwa.

Czasy PRL
Michał Boni działał w podziemnych strukturach opozycyjnych wobec władz PRL. Należał do Solidarności od roku 1980, zaś w momencie wprowadzenia stanu wojennego współtworzył Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny Wola. W latach 1983–1989 był także redaktorem naczelnym tygodnika Wola. Kontrowersje wokół jego agenturalnej działalności w czasach PRL zostały ostatecznie rozwiane w roku 2007, kiedy Boni oficjalnie przyznał się do podpisania deklaracji współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Wyznał wówczas, iż zostało to wymuszone na nim szantażem, groźba ujawnienia jego romansu oraz umieszczenia trzyletniej wówczas córki w izbie dziecka. Współpraca z SB miała polegać na kilku spotkaniach. Michał Boni deklaruje, iż nie zagroziła ona bezpieczeństwu jego współpracowników.

Okres III RP
W 1990 roku Boni objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, kolejno w latach 1991–1993 był Ministrem bądź Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej. Pełnił także funkcję posła na Sejm RP I Kadencji. Od 1994 roku związany był z Unią Wolności, a w 2007 roku współtworzył program Platformy Obywatelskiej. Sprawował także funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 2011–2013 był Ministrem Administracji i Cyfryzacji. W roku 2014 został wybrany na europosła z listy Platformy Obywatelskiej.

Michał Boni – wykształcenie i życie prywatne
Michał Boni studiował na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i ukończył kulturoznawstwo w roku 1977. W 1986 zdobył tytuł doktora, broniąc pracy z dziedziny socjologii kultury. Był żonaty trzykrotnie – z Anną Nasiłowską, Barbarą Engelking oraz Hanną Jahns. W 2014 roku Michał Boni otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Michał Boni

Więcej o:

Michał Boni