MFW

Organizacja Narodów Zjednoczonych prowadzi wiele działań wspierających reformy gospodarcze w poszczególnych państwach świata i pomaganie im w rozwijaniu własnych rynków. Stworzono w tym celu wiele instytucji i organizacji. Jedną z najważniejszych jest MFW, organizacja do której należą niemal wszystkie państwa świata.

MFW – historia
MFW - Międzynarodowy Fundusz Walutowy - powstał wkrótce po utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, w 1944 roku. Organizacja oficjalnie rozpoczęła działalność w roku 1946, a już w 1947 zaczęła wykonywać pierwsze operacje finansowe. Od samego początku głównym zadaniem MFW było udzielanie kredytów państwom członkowskim, które mają nagłe problemy finansowe. Organizacja pomogła licznym krajom zmagającym się z poważnymi kryzysami finansowymi w wyrównywaniu ich bilansu płatniczego i powrocie do stabilności gospodarczej.

Od roku 1946 funkcję Dyrektora MFW sprawowało łącznie 11 osób z różnych krajów. Byli to kolejno: Camille Gutt z Belgii, Ivar Rooth ze Szwecji, Per Jacobsson ze Szwecji, Pierre–Paul Schweitzer z Francji, Johannes Witteveen z Holandii, Jacques de Larosiere z Francji, Michel Camdessus z Francji, Horst Kohler z Niemiec, Rodrigo Rato z Hiszpanii, Dominique Strauss–Kahn z Francji oraz Christine Lagarde z Francji.

Podstawowe zadania MFW
Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma zwiększać wzrost gospodarczy mniej rozwiniętych regionów świata i dbać o ich stabilność ekonomiczną. Fundusz udziela kredytów niezbędnych do przeprowadzenia reform gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy. Dzięki pomocy finansowej utrzymuje też równowagę finansową w krajach dotkniętych wojnami, kryzysami lub innymi czynnikami zaburzającymi funkcjonowanie gospodarki.

Działania MFW często są poddawane ostrej krytyce. Wielu ekspertów wskazuje, że są one nieskuteczne i w większości przypadków nie przynoszą wymiernych efektów. Fundusz jest krytykowany również za to, że wymusza na rządach, którym udziela kredytów, przeprowadzanie reform zgodnie z własną, neoliberalną doktryną. Przykłady pokazują, że wiele krajów ślepo słuchających zaleceń MFW znacznie ucierpiało na tym gospodarczo, podczas gdy te najlepiej rozwijające się oparły się tym naciskom i prowadziły własną, niezależną politykę.

MFW

Więcej o:

MFW