matura przedmioty obowiązkowe

Więcej o:

matura przedmioty obowiązkowe

  • Najlepsze licea i technika 2015 - Perspektywy opublikowały 17. ranking

    Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%. Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2015: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25