Marian Kowalski

Marian Kowalski – polski działacz polityczny i felietonista

Życiorys

Marian Kowalski urodził się 14 sierpnia 1964 roku w Lublinie w rodzinie o silnych tradycjach narodowych. Jego dziadek był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, a ojciec brał udział w kampanii wrześniowej, a potem działał w Batalionach Chłopskich.
Już jako piętnastolatek Kowalski zainteresował się kulturystyką odnotowując spore sukcesy w tej dyscyplinie sportu. To właśnie on był szefem pierwszej siłowni otworzonej w Lublinie w roku 1988 i organizatorem pierwszych otwartych mistrzostw Lublina w kulturystyce dwa lata później.

Działalność polityczna

Marian Kowalski zaangażował się w działalność polityczną w roku 1992, kiedy to wstąpił do Ruchu Trzeciej Rzeczpospolitej stając się szefem regionu lubelskiego tej organizacji. W roku 1993 został członkiem Unii Polityki Realnej pozostając w jej szeregach aż do roku 2009. W 2005 roku to właśnie on stał na czele lubelskiej listy tego ugrupowania w wyborach do Sejmu, a rok później, również z ramienia tej partii, kandydował zarówno do rady miasta, jak i na prezydenta Lublina. W wyborach prezydenckich zajął wówczas dziewiąte miejsce na dziesięciu kandydatów.

W roku 2098 Kowalski rozstał się z UPR wiążąc się na krótko z Obozem Narodowo-Radykalnym. Dwa lata później nawiązał współpracę z powstającym właśnie Ruchem Narodowym, a gdy w 2014 ruch podjął decyzję o stworzeniu partii politycznej o tej samej nazwie – został jednym z jej wiceprezesów. 17 grudnia 2014 poinformowano, że będzie reprezentował RN w nadchodzących wyborach prezydenckich. Startując w nich z hasłem „Silny człowiek na trudne czasy” 10 maja 2015 roku zajął dziewiąte miejsce uzyskując 0,52 procent ważnych głosów.

Marian Kowalski

Więcej o:

Marian Kowalski