Lena Kolarska-Bobińska

Więcej o:

Lena Kolarska-Bobińska

 • Lena Kolarska-Bobińska, "jedynka" PO na Lubelszczyźnie

  Jest profesorem socjologii. Studia ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Opublikowała wiele prac naukowych. W latach 1991-1997 była dyrektorem CBOS-u, a od 1997 roku Instytutu Spraw Publicznych. Pracowała w Polskiej Akademii Nauk. Doradzała też Lechowi Wałęsie i Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. W tym

 • Politykom nie zależy na frekwencji

  Dlaczego od lat nie udaje się przekonać Polaków, by chodzili na wybory? W tym roku padł niechlubny rekord - tylko 40 proc. chciało wybierać nowy parlament. Prof. Lena Kolarska-Bobińska : Od początku zmiany ustroju udział w wyborach nie był postrzegany jako ważny problem dla polskiej demokracji

 • Wybory prezydenckie 2005

  Jacek Żakowski: Oglądali państwo wczoraj wieczorne debaty? Janusz Czapiński: Ja nie mogłem, bo biegałem po mediach i komentowałem wyniki Diagnozy Społecznej 2005, więc ja mam dystans. Lena Kolarska-Bobińska: Ja oglądałam tą debatę. Jacek Żakowski: I jakie pani miała wrażenie? Lena Kolarska-Bobińska

 • Finał 19. edycji konkursu "Grasz o staż"

  Praktyka przede wszystkim - Tajemnica prawdziwego sukcesu - w pracy, w nauce, w działaniach na rzecz dobra wspólnego - leży w łączeniu umiejętności. We współpracy. "Grasz o staż" to cudowny wzór dla innych. Musi stać się normalnością, praktyką - mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska. Minister nauki

 • Projekt MNiSW: uczelnie wprowadzą filozofię do szkół

  Wsparcie nauczania filozofii to jeden z priorytetów minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Pomysł programu pojawił się w 2014 r., podczas Okrągłego Stołu Humanistyki, na którym spotkali się przedstawiciele resortu nauki i środowiska akademickiego. Deklarowany