Kuratorium Kielce

Kuratorium to jednostka należąca do administracji rządowej, zarządzająca lokalnie szkolnictwem, nadzorująca stan i prace placówek wychowawczych i oświatowych, w tym przedszkoli, szkół. Danym lokalnym kuratorium zawsze zarządza kurator oświaty jako kierownik jednostki organizacyjnej.

Kuratorium w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest jednostką organizacją zarządzaną przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wraz z Wicekuratorem oraz dodatkowych kierowników wyznaczanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych w ramach pracy kuratorium.

Jednostki organizacyjne

W ramach kuratorium w Kielcach działają cztery odrębne jednostki organizacyjne. Należa do nich:
- Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii (zarządzany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty)
- Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji (zarządzany przez Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty)
- Wydział Finansowo-Administracyjny i Spraw Socjalnych (zarządzany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty)
- Zespół Wspierania i Obsługi Prawnej (zarządzany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty)

Oddziały podległe

W skład oddziałów podległych wchodzą poszczególne jednostki lokalne, które odpowiadają za realizację zadań kuratorium w konkretnych regionach. Zaliczyć do nich można:
- oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- oddział w Sandomierzu;
- oddział w Starachowicach;
- oddział w Jędrzejowie;
- oddział w Busku-Zdroju;
- oddział we Włoszczowie.
Wszystkie te oddziały podlegają bezpośrednio dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii.

kuratorium oświaty Kielce