Krzysztof Klimek

Więcej o:

Krzysztof Klimek

  • Dokumentacja darowizny

    r. Podstawa prawna: - art. 16 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Krzysztof Klimek, konsultant podatkowy, odpowiedź udzielona 31 grudnia 2008 r.