Krytyka Polityczna

Krytyka Polityczna

Krytyka Polityczna – czasopismo społeczno-polityczne o profilu lewicowym, wydawane przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego. Pierwszy numer ukazał się w 2002 r. „Krytykę polityczną” założył Sławomir Sierakowski, który do dziś jest redaktorem naczelnym pisma.

Misja

Misją „Krytyki politycznej” jest zjednoczenie rozbitej lewicy oraz stworzenie przestrzeni dyskusji dla różnych dziedzin nauki i życia kulturalnego. Na łamach pisma ukazują się artykuły dotyczące m.in.: polityki, historii, literatury, filmu, teatru, nauki. W środowiskach prawicowych czasopismo uznawane jest za kontrowersyjne. W 2012 r. „Krytyka polityczna” otworzyła portal mający charakter codziennej gazety wirtualnej. Celem jego założenia jest bieżące komentowanie ważnych wydarzeń politycznych i kulturalnych rozgrywających się w Polsce i na świecie.

Środowisko „Krytyki Politycznej”

Środowisko „Krytyki Politycznej” współpracuje z wieloma instytucjami, w tym m.in. z TR Warszawa, Korporacją Ha!art i Fundacją Galerii Foksal. Wraz z Korporacją Ha!art redakcja „Krytyki Politycznej” wydaje od 2006 r. serię książkową „Seria Krytyki Politycznej”. W 2007 r. zespół pisma zdecydował się na uruchomienie niezależnej oficyny wydawniczej – „Wydawnictwo Krytyki Politycznej”. Ukazujące się pod auspicjami oficyny książki są podzielone na serie: Publicystyczna, Historyczna, Ekonomiczna, Przewodniki, Kanon, Literacka, Idee. Nie wszystkie wydawane książki muszą należeć do wymienionych kategorii.

Czytelnicy „Krytyki Politycznej”

Czytelnicy „Krytyki Politycznej” mogą udzielać się w założonych lokalnych klubach dyskusyjnych. „Kluby Krytyki Politycznej” mają swoje siedziby w różnych polskich miastach, w tym: we Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku, Kielcach, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Białymstoku i Gnieźnie.

Krytyka Polityczna

Więcej o:

Krytyka Polityczna