koszty

Więcej o:

koszty

 • Koszty Operacyjne

  Przykłady kosztów operacyjnych Przykładami kosztów operacyjnych mogą być: koszty zużycia materiałów i energii (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, paliw), usługi obce (najem, remonty, transport, usługi bankowe, porządkowe, ochrony mienia, doradztwa), podatki i opłaty o "kosztowym

 • Mniejsze koszty arbitrażu

  prywatyzacyjną powinien sprzedać temu inwestorowi dodatkowe akcje PZU. Jednocześnie Trybunał Polskę obciążył wszystkimi kosztami procesu. Strona polska skutecznie zaprotestowała i ostatecznie połowę kosztów weźmie na siebie Eureko.

 • Koszty stałe

  Co to znaczy? Przykładowo jeśli koszt wynajmu hali produkcyjnej wynosi 20 000 zł miesięcznie, to produkcja, która na owej hali ma miejsce, powinna przekraczać tę kwotę, na tyle, by koszty mogły się amortyzować. Nie wspominamy tutaj o pensjach pracowników itp, gdyż umowy obowiązujące w obrębie danej

 • Fiskus walczy z dawcami kosztów

  To efekt naszego artykułu "Oszukuję rzetelnie", w którym opisaliśmy bezkarność firm handlujących lewymi fakturami. Ogłaszają się w gazetach ("Dam koszty", "koszty - faktury VAT"), a służby skarbowe zdawały się ich nie zauważać. Przez dwa miesiące, śledząc jedną gazetę oraz internet, naliczyliśmy

 • Koszty sądowe dla firm po staremu

  Jak napisaliśmy w "Gazecie", rząd chciał utrudnić przedsiębiorcom, np. osobom prawym, oraz spółkom jawnym starania o zwolnienie z płacenia tzw. kosztów sądowych. Średnio wynoszą one 7-8 proc. wartości sporu. Ostro oponowali przedsiębiorcy. Poparła ich część senatorów. - Dla 3 mln małych i średnich

 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

    Koszty sądowe obejmują różnego rodzaju opłaty i wydatki. Do zapłaty kosztów sądowych zobowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące dalsze wydatki. Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek, który wszczyna

 • Koszty wakacji łatwiej planować z internetem

  Autorzy raportu wskazują, że dziś każdy może znaleźć atrakcyjną ofertę dla siebie. Pomocnym narzędziem staje się internet, gdzie szybko i kompleksowo można prześwietlić wiele ofert oraz dowiedzieć się o kosztach, jakie będzie trzeba ponieść jadąc na wakacje. Porównując oferty warto pamiętać

 • "GP": koszty zatrudnienia rosną - firmy mogą zwalniać

  Eksperci "GP" zauważają, że wzrost kosztów pacy powoduje spadek atrakcyjności polskiej gospodarki. Dane GUS pokazują, że w III i IV kwartale wzrost wynagrodzeń następował szybciej niż wzrost pozostałych kosztów przedsiębiorstw. Według rozmówców gazety na razie wzrost kosztów nie odbija się na marży

 • PIT: Koszty remontu budynku - amortyzacja i koszty uzyskania przychodów

  Odpowiedź: Jeżeli Pani jednostka dokonuje remontu, czyli następuje przywrócenie pierwotnych cech budynku, to koszty remontu ujmuje Pani w okresie ich poniesienia, czyli nie zwiększają one wartości początkowej budynku. Odpowiadając na Pani pytanie, pragnę zwrócić uwagę na istotę remontu i ulepszenia

 • Gazprom nabija sobie koszty w Polsce

  - do Niemiec. Od czego zależą opłaty pobierane przez EuRoPol Gaz? W sprawozdaniach dla swoich akcjonariuszy Gazprom podaje, że taryfy polskiej spółki są powiązane z cenami gazu. Potwierdza to prezes URE. - Jedna czwarta kosztów EuRoPol Gazu przypada na zakupy gazu na własne potrzeby firmy - powiedział