Kornelia Wróblewska

Kornelia Wróblewska

Kornelia Konstancja Wróblewska przyszła na świat 20 grudnia 1982 roku w Międzyrzeczu Podlaskim w województwie lubelskim. Jest politykiem i doktor nauk teologicznych. W przeszłości wykonywała także zawód dziennikarki.

W Warszawie Wróblewska ukończyła studnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a następnie kontynuowała naukę na tej samej uczelni na Wydziale Teologicznym. W 2010 jej wysiłki naukowe zaowocowały uzyskaniem przez nią tytułu doktora w zakresie nauk teologicznych o specjalności teologia moralna. Aktywna zawodowo zajmowała się produkcją, wydawaniem i redakcją programów telewizyjnych poruszających tematykę publicystyczną. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzieliła się ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc wykłady poświęcone dziennikarstwu.

Jeszcze zanim weszła do świata polityki, Kornelia Wróblewska była zaangażowana w szeroko rozumianą politykę społeczną. Pracowała między innymi z dziećmi zmagającymi się z problemami ze słuchem oraz z młodzieżą, której we wczesnych latach życia przyszło się zmagać z chorobą nowotworową. Zajmowała się też problemem przemocy domowej, wykluczenia społecznego oraz narkomanii. Współpracowała z Fundacją Orange oraz Caritasem w szczególny sposób angażując się w pomoc dla społeczności białoruskiej na wschodzie Polski.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku zaangażowała się w rozwój partii .Nowoczesna, w której doceniono właśnie jej ekspercką wiedzę z zakresu polityki społecznej. Mandat poselski uzyskała startując w warszawskim okręgu nr 19.

Pozostali:

Krystyna Pawłowicz - Krzysztof Brejza - Krzysztof Czabański - Krzysztof Jurgiel - Krzysztof Mieszkowski

kornelia wróblewska