Konwencja antyprzemocowa

Konwencja antyprzemocowa została ratyfikowana przez Sejm w 2015 roku. Pod jej treścią złożył podpis Prezydent Bronisław Komorowski. Oficjalnie, dokument nosi nazwę Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wzbudza ona wiele kontrowersji.

Konwencja antyprzemocowa – główne założenia
Głównym założeniem konwencji jest ochrona kobiet, które padają ofiarą przemocy, także w domu.

Zobowiązania Państw, ratyfikujących konwencję
Wszystkie państwa, ratyfikujące konwencję, zobowiązują się do przestrzegania jej przepisów. Należą do nich: lepszy dostęp do pomocy prawnej, propagowanie akcji społecznych, informujących o prawach i uświadamianie obywateli o przemocy seksualnej oraz prowadzenie statystyk takich zdarzeń.

Ratyfikacja wśród głosów sprzeciwu
Konwencja wzbudziła wiele sprzeciwów. Szczególny sprzeciw środowisk skupionych wokół Kościoła katolickiego wzbudził zapis o edukacji, która ma obejmować pojęcia niestereotypowych ról płci. Jest to powiązane z przekazywaniem wiedzy na temat homoseksualizmu, transseksualizmu czy pojęcia gender, które wzbudza sprzeciw środowisk konserwatywnych. Kontrowersje wzbudza także sposób postępowania w przypadku ewentualnego odebrania rodzicom dzieci przez pracownika socjalnego i sposobu odwoływania się od tej decyzji.

konwencja antyprzemocowa

Więcej o:

konwencja antyprzemocowa