Konferencja Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski to instytucja gromadząca biskupów. Jej zadaniem jest koordynacja pracy biskupów, a także rozwiązywanie problemów związanych z polskim Kościołem. Pierwsza konferencja odbyła się w 1918 roku i od tej pory polscy biskupi regularnie spotykają się na kolejnych konferencjach. Konferencja episkopatu Kościoła katolickiego w Polsce ma osobowość prawną. Pierwszym przewodniczącym Konferencji był kardynał Edmund Dalbor – metropolita gnieźnieński i poznański. Sekretariat Episkopatu Polski znajduje się w Warszawie przy Skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego.

Członkami KEP są: prymas Polski, kardynałowie, arcybiskupi metropolici, biskupi tytularni, biskupi ordynariusze, biskupi pomocniczy, biskupi obrządku bizantyńsko–ukraińskiego, biskupi polowi Wojska Polskiego, biskupi koadiutorzy, a także inni z polecenia Stolicy Apostolskiej. W 2009 roku wszedł w życie nowy statut Konferencji Episkopatu Polski. Określone w nim zostały obowiązki prymasa Polski, wzmocniona pozycja biskupów diecezjalnych, a także poszerzona Rada Stała Konferencji.

W strukturze KEP wyodrębniane są poszczególne jednostki: zebranie plenarne będące posiedzeniem wszystkich biskupów, Rada Biskupów Diecezjalnych, Prezydium, Rada Stała, komisje, rady, zespoły, rzecznik prasowy oraz Kościelna Komisja Konkordatowa. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wybierane jest na 5 lat podczas tajnego głosowania arcybiskupów oraz biskupów diecezjalnych. Wśród komisji wchodzących w skład KEP są m.in. Komisja Nauki i Wiary, Komisja ds. Duchowieństwa, Komisja Rewizyjna, Komisja Charytatywna, Komisja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Komisja ds. Misji czy Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Konferencja Episkopatu Polski

Więcej o:

Konferencja Episkopatu Polski

 • Konferencja Episkopatu Polski o lustracji

  "W związku z atmosferą podejrzeń i pomówień towarzyszącą ujawnianiu materiałów gromadzonych przez służbę bezpieczeństwa Polski Ludowej Konferencja Episkopatu podkreśla, że chrześcijańskim obowiązkiem pozostaje łączenie świadectwa prawdy z szacunkiem dla nienaruszalnej godności człowieka.

 • Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski

  stanowisko substytuta, zastępcy sekretarza stanu; i oczywiście księdza biskupa Jacques'a Martina, który piastuje urząd prefekta Domu Papieskiego. 1. Pragnę nade wszystko wyrazić radość, a także głębokie wzruszenie z dzisiejszego spotkania. Konferencja Episkopatu Polski była i pozostaje tą wspólnotą i tym

 • Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski

  Drodzy moi Bracia w biskupstwie: Kardynale-Prymasie, Kardynale-Metropolito krakowski, Księża Metropolici, Arcybiskupi i Biskupi, członkowie Konferencji Episkopatu Polski! 1. Pierwsze moje kroki podczas tegorocznej pielgrzymki skierowałem do katedry warszawskiej, do grobu śp. kardynała Stefana

 • Orędzie do Konferencji Episkopatu Polski

  Chrystusowego w naszej Ojczyźnie, o który troszczy się w duchu kolegialnej odpowiedzialności cała Konferencja Episkopatu Polski i każdy z księży biskupów. Moja pielgrzymka rozpoczęła się we Wrocławiu udziałem w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym. Spotkanie z Chrystusem w Jego tajemnicy nieskończonej

 • Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski

  owocował. 2. W nowej rezydencji, w której znajduję się po raz pierwszy, pozdrawiam serdecznie wszystkich członków Konferencji Episkopatu Polski. Zachowuję stale tę samą świadomość, że to spośród tego gremium zostałem wezwany głosami konklawe jako metropolita krakowski, aby przejąć rzymską stolicę św

 • Komunikat Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski

  . W tym kontekście przypomina się również treść Komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 9 stycznia br. Konferencja Episkopatu Polski zawsze opowiadała się za jednakowym dostępem wszystkich mediów do informacji dotyczących życia publicznego. Wobec zaistniałej sytuacji raz jeszcze