komornik sądowy

Więcej o:

komornik sądowy

  • Ustawa o komornikach w Sejmie

    W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektów (rządowego i senackiego) nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Najwięcej emocji budzi zapis uzależniający wszczęcie postępowania komornika od uiszczenia przez wierzyciela opłaty w wysokości 1. proc. wierzytelności. Autorzy

  • Sąd na Jukosem

    Chcą 6 848 291 175 rubli i 45 kopiejek (ok. 228 mln dol.) za to, że wtargnąwszy pod osłoną uzbrojonych milicjantów do budynku firmy, odczytali jej prawnikom orzeczenie sądu. Zgodnie z nim Jukos powinien zapłacić państwu 99 mld rubli (około 3,5 mld dol.) zaległych podatków za 2000 r. W poniedziałek

  • Sejm przyjął zmiany w ustawie o komonikach sądowych

    Sprzeciw przedsięborców budzi nie tylko wprowadzenie do ustawy obowiązku zapłacenia tej opłaty, ale także niedopuszczenie do konkurencji w usługach komorniczych. Eksperci z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych otrzegają, że przewrócenie bezzwrotnych zaliczek podniesie koszty egzekucji, poza