Jan Bury

Jan Bury urodził się 1 października 1963 roku w Przeworsku w województwie podkarpackim. Jest politykiem związanym z Polskim Stronnictwem Ludowym. Z wykształcenia prawnik. W latach 2007–2012 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2011 do 2015 roku Jan Bury był przewodniczącym PSL. Prywatnie jest mężem urzędniczki Urszuli Rogoź–Bury, z którą ma córkę.

Jan Bury jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Studiował w rzeszowskiej filii uczelni. Po studiach planował zostać sędzią, jednak przerwał rozpoczętą już aplikację sędziowską. Jeszcze w czasie studiów zajął się działalnością polityczną. Należał wówczas do Związku Młodzieży Wiejskiej, a w latach 1990–1996 był jego prezesem. W latach 1997–2001 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. W 1983 roku Jan Bury wstąpił w szeregi Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a później Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1991–1997 przez dwie kadencje był posłem. Od roku 1998 zasiadał w sejmiku podkarpackim. W 2001 roku ponownie zdobył mandat poselski. Został członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Śledczej ds. prywatyzacji PZU, której był wiceprzewodniczącym. W latach 2005, 2007 oraz 2011 ponownie uzyskał mandat poselski.

Polityk był przedstawicielem sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa przez trzy kadencje. W roku 2007 powołano go na sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.Jednak w lipcu 2012 roku złożył rezygnację z tego stanowiska. W 2011 roku Jan Bury został przewodniczącym Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2015 roku ponownie kandydował w wyborach do sejmu, jednak tym razem nie zdobył mandatu poselskiego. 18 listopada 2015 roku funkcjonariusze CBA zatrzymali Jana Burego. Zostało postawionych mu 6 zarzutów dotyczących przestępstw korupcyjnych. Prokurator ubiegał się o tymczasowe aresztowanie polityka, jednak jego wniosek został odrzucony.

Jan Bury

Więcej o:

Jan Bury