Jadwiga Staniszkis

Jadwiga Staniszkis – profesor nauk humanistycznych, polska socjolog.

Działalność naukowa

Urodzona 26 kwietnia 1942 roku w Warszawie, Staniszkis zdecydowała się na podjęcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim wybierając Sekcję Socjologiczną Wydziału Filozoficznego. Studia magisterskie ukończyła w roku 1965, w 1971 obroniła zaś doktorat. W roku 1992 została profesorem nauk humanistycznych.

Już po ukończeniu studiów Staniszkis podjęła pracę w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie współpracowała między innymi z Zygmuntem Baumanem oraz Leszkiem Kołakowskim. W 1968 roku uczestniczyła w protestach studenckich, co kosztowało ją utratę pracy i trwający przez siedem miesięcy areszt. Dopiero w roku 1981 powróciła do pracy w Instytucie Socjologii w międzyczasie pełniąc między innymi obowiązki nauczycielki w szkole dla pielęgniarek.

Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest przede wszystkim socjologia polityki, socjologia organizacji i socjologia ekonomiczna. Bada też problemy związane z transformacją systemową zarówno w Polsce, jak i w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Aktywność polityczna

Staniszkis angażowała się zarówno w protesty studenckie w roku 1968, jak i w ruch solidarnościowy roku 1980. W sierpniu 1980 była jedną z uczestniczek negocjacji prowadzonych ze stroną rządową przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku. Już po wprowadzeniu stanu wojennego została jednym z wykładowców Wszechnicy Solidarności udzielając się także w prasie podziemnej. W roku 2006 odznaczono ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski motywując to właśnie jej zaangażowaniem na rzecz dokonujących się w kraju przemian ustrojowych.

Jadwiga Staniszkis

Więcej o:

Jadwiga Staniszkis