Iustitia

Iustitia, a dokładniej, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” - powołane do życia w 1990 stowarzyszenie skupiające funkcjonariuszy publicznych, jakimi są sędziowie.

Iustitia a inne stowarzyszenia

Ponieważ sędziowie z racji obowiązującego prawa nie mogą tworzyć związków zawodowych, zrzeszanie ich koncentruje się wokół stowarzyszeń. Takich organizacji społecznych w naszym kraju jest wiele, a Iustitia jest największą z nich. Powstała wiosną 1990 roku skupia około 30% wszystkich polskich sędziów.

Misja stowarzyszenia

Od początku stowarzyszeniu przyświecał cel dbania o sędziowską niezależność oraz niezawisłość. Poza tym Iustitia prezentuje interesy środowiska sędziowskiego, stoi na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa oraz zagwarantowanych przez konstytucję praw i wolności obywatelskich. W ramach swoich prac kształtuje też opinię publiczną oraz współuczestniczy w prowadzonych przez państwo pracach legislacyjnych.

Członkostwo

Iustitia to stowarzyszenie zrzeszające wyłącznie polskich sędziów. Dotyczy to zarówno funkcjonariuszy sądów powszechnych, jak i administracyjnych, wojskowych oraz sędziów zasiadających w Sądzie Najwyższym. Aby zostać członkiem stowarzyszenia wystarczy złożyć podpisaną deklarację członkowską. Członkostwo obowiązuje także po przejściu w stan spoczynku, a jego utrata następuje jedynie w wyniku rezygnacji, czy odejścia ze służby.

Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność szkoleniową i edukacyjną. Wydaje też własny kwartalnik pod nazwą „Iustitia”.

Iustitia

Więcej o:

Iustitia