Instytut Polski

Więcej o:

Instytut Polski

 • Instytuty Polskie wzięte

  i Leszka Możdżera w Carnegie Hall. Konkurs miał charakter zamknięty, informacje MSZ rozesłało do placówek dyplomatycznych i kilku ministerstw. To skutek nowej ustawy o służbie zagranicznej, w której nie przewidziano oddzielnej procedury dla szefów Instytutów Polskich. Tymczasem Biuro Kadr i Szkolenia MSZ

 • Bezpańskie Instytuty

  czy Pekinie - tłumaczy Kazimierz Romański z biura kadr i szkolenia MSZ. W latach 90. konkursy na dyrektorów Instytutów Polskich ogłaszane były w prasie, nie było też wymogu stopnia dyplomatycznego. Dzięki temu szefami instytutów zostawali fachowcy od kultury, a nie od przepisów wizowych

 • Dotacje: zwiększony katalog wydatków i pieniądze dla instytutów PAN

  i jedną jednostką badawczą. Dofinansowanie może otrzymać koordynator klastra - fundacja, stowarzyszenie, spółka (akcyjna lub z o.o.), jednostka badawczo-rozwojowa oraz organizacja przedsiębiorców. Do grona potencjalnych koordynatorów powiązań dołączyły - zgodnie z rozporządzeniem - instytuty Polskiej Akademii Nauk

 • Skok za Odrę

  . Kiedy w połowie lat 90. zostałam dyrektorem Instytutu Polskiego w Lipsku, opieraliśmy program na kinie Kieślowskiego i Wajdy. Do tych lokomotyw doczepialiśmy wagony z młodymi twórcami polskiego dokumentu. Dzisiaj lokomotywą promocji jest teatr, już nie tylko spod znaku Krystiana Lupy, Krzysztofa