GMO

GMO to ogólna nazwa organizmów roślinnych i zwierzęcych, które dzięki ingerencji inżynierii genetycznej zmieniły swoje naturalne właściwości. Wprowadzanie tego typu udoskonaleń ma miejsce od lat 70. ubiegłego wieku.
GMO: za i przeciw

GMO posiada taką samą liczbę zwolenników jak i przeciwników. Polska Akademia Nauk, jak większość światowych ośrodków badawczych uznaje, iż produkty spożywcze modyfikowane genetycznie nie mają negatywnego wpływu na stan naszego zdrowia. Zwolennicy GMO podkreślają, iż rośliny hodowane w ten sposób są odporniejsze, wydajniejsze i mogą przyczynić się do zredukowania zjawiska głodu na świecie. Przeciwnicy zaś podkreślają, że okres badań nad GMO jest na tyle krótki, iż nie pozwala na określenie długofalowych konsekwencji jedzenia żywności modyfikowanej genetycznie. Przeciwnicy zrzeszają się w działaniach pod hasłem: Stop GMO, promując żywność ekologiczną z naturalnych źródeł oraz sprzeciwiając się wprowadzaniu zmian w prawie, pozwalających na rozszerzenie dozwolonych działań modyfikujących żywność.

GMO

Więcej o:

GMO

 • Greenpeace w sojuszu z Polską ws. GMO

  Polska jest o krok od kolejnego procesu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, bo Komisja Europejska uważa, że nowa polska ustawa o GMO jest niezgodna z przepisami UE. Przewiduje ona, że na terytorium Polski uprawy GMO mogą być ograniczane - nawet jeśli są dozwolone w

 • Rada Ministrów: Polska ma być krajem wolnym od GMO

  W ramowym stanowisku przedłożonym przez ministra środowiska Jana Szyszkę znalazł się zapis dotyczący prac naukowych nad GMO mających na celu m.in. produkcję leków i szczepionek. Rada Ministrów zgodnie z propozycją Szyszki poparła ten rodzaj działalności. W ten sposób uniknięto

 • Producenci pasz domagają się szybkiej nowelizacji ustawy o GMO

  karmionych paszami GMO, dlatego też nie uchronimy się przed organizmami genetycznie modyfikowanymi. Zwolennicy pasz z dodatkiem GMO wskazują również, że obowiązująca ustawa jest sprzeczna z prawem unijnym. To może oznaczać, że po 12 sierpnia Komisja Europejska najprawdopodobniej

 • GMO - zagrożenie czy konieczność?

  Prof. zw. dr hab. n med. Ryszard Słomski jest pionierem badań DNA na potrzeby diagnostyczne, zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią i medycyną sądową. Prof. Ryszard Słomski wraz z

 • Komisja zakazuje ograniczania upraw GMO

  Kto wprowadzi jednostronny zakaz upraw roślin genetycznie modyfikowanych, złamie unijne prawo - przestrzega Komisja Europejska. A Polska nie chce GMO Komisja Europejska opublikowała w piątek raport o roślinach i żywności modyfikowanej genetycznie (GMO

 • Nie będzie upraw GMO w Polsce

  zmodyfikowanych (GMO). Wygląda na to, że pojedzie z decyzją, która nie narazi nas na krytykę unijnych partnerów, bowiem rząd prawdopodobnie odrzuci pomysł ministra rolnictwa, a właściwie odpowiedzialnego za sektor rolny wiceministra prof. Lecha Różańskiego, który chciał w Polsce wprowadzić zakaz nie tylko

 • Bruksela dyscyplinuje Polskę w sprawie GMO

  Komisja ogłosi dziś, że wyśle do polskiego rządu drugi, już formalny list ostrzeżeniem, że łamiemy unijne prawo. Chodzi o polską ustawę z kwietnia 2006 r. dotyczącą roślin modyfikowanych genetycznie (GMO). Zdaniem Komisji jest niezgodna z unijnymi przepisami, bo zakazuje handlu

 • 109 noblistów wzywa Greenpeace, by przestał zwalczać GMO

  i robi to bardzo skutecznie. Choć wydaje się do dziwne i pozbawione sensu, to z punktu widzenia tej organizacji złoty ryż faktycznie może być niebezpieczny. Ale nie dla ludzi czy środowiska, a dla celów Greenpeace’u. Mógłby bowiem przekonać ludzi na całym świecie, że GMO czyli modyfikowane