GMO

GMO to ogólna nazwa organizmów roślinnych i zwierzęcych, które dzięki ingerencji inżynierii genetycznej zmieniły swoje naturalne właściwości. Wprowadzanie tego typu udoskonaleń ma miejsce od lat 70. ubiegłego wieku.
GMO: za i przeciw

GMO posiada taką samą liczbę zwolenników jak i przeciwników. Polska Akademia Nauk, jak większość światowych ośrodków badawczych uznaje, iż produkty spożywcze modyfikowane genetycznie nie mają negatywnego wpływu na stan naszego zdrowia. Zwolennicy GMO podkreślają, iż rośliny hodowane w ten sposób są odporniejsze, wydajniejsze i mogą przyczynić się do zredukowania zjawiska głodu na świecie. Przeciwnicy zaś podkreślają, że okres badań nad GMO jest na tyle krótki, iż nie pozwala na określenie długofalowych konsekwencji jedzenia żywności modyfikowanej genetycznie. Przeciwnicy zrzeszają się w działaniach pod hasłem: Stop GMO, promując żywność ekologiczną z naturalnych źródeł oraz sprzeciwiając się wprowadzaniu zmian w prawie, pozwalających na rozszerzenie dozwolonych działań modyfikujących żywność.

GMO