GIODO

GIODO to specjalny organ państwowy, którego zadaniem jest ochrona interesów konsumenta w dziedzinie danych osobowych.

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – podstawowe informacje
GIODO to organ powołany w roku 1997. 29 sierpnia tego roku uchwalono nową ustawę o ochronie danych osobowych. Dokument ten określa wiele szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień firm czy instytucji, które otrzymują je od swoich klientów. Wprowadził on konkretne przepisy dotyczące ich przechowywania i wykorzystywania. Jednym z najważniejszych postanowień było właśnie powołanie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pierwszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych została Ewa Kulesza. Kadencja Inspektora trwa cztery lata. Za powoływanie GIODO odpowiedzialny jest Sejm; decyzja musi zostać zatwierdzona również przez Senat.

Zadania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest odpowiedzialny za kontrolowanie i sprawdzanie, czy przetwarzanie danych osobowych przez poszczególne instytucje i firmy w Polsce odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie. Można do niego kierować wszystkie skargi dotyczące naruszenia tych przepisów i jakichkolwiek nieprawidłowości. Jego kompetencje obejmują także wystawianie opinii dotyczących wyroków sądowych w sprawach związanych z danymi osobowymi. Organ odpowiedzialny jest także za prowadzenie rejestru zbiorów danych, czyli jawnego, ogólnokrajowego zbioru danych osobowych gromadzonych przez poszczególne firmy i instytucje.

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych współpracuje z podobnymi organami z innych krajów. Ma to usprawnić wymianę danych osobowych pomiędzy różnymi państwami i zapewnienie ich obywatelom pełnego bezpieczeństwa. Jest odpowiedzialny za wspieranie inicjatyw, szkoleń i projektów, które mają poprawiać poziom ochrony danych osobowych w Polsce. Wdrażanie na tym polu nowych rozwiązań i poprawianie jakości prawa należy do najważniejszych jego zadań.

GIODO

Więcej o:

GIODO

 • GIODO: macie dane Pekao? Nie upubliczniajcie ich

  ludzi, ich dane osobowe. Michał Serzycki, dyrektor GIODO, już w sobotę mówił: - Bank już przyznał się do błędu, bo przepraszał - powiedział Serzycki. - Banki, które są instytucjami zaufania publicznego, a ich działalność opiera się między innymi na przetwarzaniu danych osobowych. Powinny być awangardą

 • GIODO sprawdza spis powszechny. Czym będą zajmować się inspektorzy?

  Już od jakiegoś czasu na Alert24 piszemy o problemach, jakie mają nasi czytelnicy ze spisem powszechnym. Dziś kontrolę spisu zaczęło GIODO. Główny inspektor ochrony danych osobowych potwierdza nam między innymi, że zajmą się opisywaną już przez nas sprawą możliwości "

 • GIODO: Przedszkola łamią prawo

  obowiązującym prawem - - uznał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Wojciech Wiewiórowski. "Dane z PIT stwarzają pokokusę żeby patrzeć na dochody" GIODO skontrolował procedury gmin w procesie rekrutacji do przedszkoli po interwencji

 • Dwóch na GIODO

  Serzycki. Lewiński, który jest szefem Krajowej Izby Gospodarczej skupiającej drobnych kupców, deklarował, że będzie bronił obywateli przed wykorzystywaniem ich danych przez hipermarkety. Serzycki, wiceburmistrz dzielnicy Warszawa Wola powiedział, że GIODO powinien zwiększyć liczbę kontroli

 • Historycy IPN kontra GIODO

  sam IPN oraz naukowcy związani z Instytutem. "Decyzję GIODO można porównać z zablokowaniem czytelnikom biblioteki dostępu do katalogów. Uniemożliwia to prowadzenie badań naukowych, (...) godzi w proces ujawniania prawdy o najnowszej historii Polski i stanowi przejaw nadużycia władzy"