GIODO

GIODO to specjalny organ państwowy, którego zadaniem jest ochrona interesów konsumenta w dziedzinie danych osobowych.

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – podstawowe informacje
GIODO to organ powołany w roku 1997. 29 sierpnia tego roku uchwalono nową ustawę o ochronie danych osobowych. Dokument ten określa wiele szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień firm czy instytucji, które otrzymują je od swoich klientów. Wprowadził on konkretne przepisy dotyczące ich przechowywania i wykorzystywania. Jednym z najważniejszych postanowień było właśnie powołanie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pierwszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych została Ewa Kulesza. Kadencja Inspektora trwa cztery lata. Za powoływanie GIODO odpowiedzialny jest Sejm; decyzja musi zostać zatwierdzona również przez Senat.

Zadania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest odpowiedzialny za kontrolowanie i sprawdzanie, czy przetwarzanie danych osobowych przez poszczególne instytucje i firmy w Polsce odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie. Można do niego kierować wszystkie skargi dotyczące naruszenia tych przepisów i jakichkolwiek nieprawidłowości. Jego kompetencje obejmują także wystawianie opinii dotyczących wyroków sądowych w sprawach związanych z danymi osobowymi. Organ odpowiedzialny jest także za prowadzenie rejestru zbiorów danych, czyli jawnego, ogólnokrajowego zbioru danych osobowych gromadzonych przez poszczególne firmy i instytucje.

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych współpracuje z podobnymi organami z innych krajów. Ma to usprawnić wymianę danych osobowych pomiędzy różnymi państwami i zapewnienie ich obywatelom pełnego bezpieczeństwa. Jest odpowiedzialny za wspieranie inicjatyw, szkoleń i projektów, które mają poprawiać poziom ochrony danych osobowych w Polsce. Wdrażanie na tym polu nowych rozwiązań i poprawianie jakości prawa należy do najważniejszych jego zadań.

GIODO

Więcej o:

GIODO

 • GIODO: macie dane Pekao? Nie upubliczniajcie ich

  , można było przeglądać m.in. adresy internetowe. Strona z aplikacjami po naszej interwencji została zablokowana, mimo to dane nadal były do odnalezienia dzięki wyszukiwarkom internetowym. Każdy mógł przeczytać życiorysy młodych ludzi, ich dane osobowe. Michał Serzycki, dyrektor GIODO, już w sobotę mówił

 • GIODO sprawdza spis powszechny. Czym będą zajmować się inspektorzy?

  Już od jakiegoś czasu na Alert24 piszemy o problemach, jakie mają nasi czytelnicy ze spisem powszechnym. Dziś kontrolę spisu zaczęło GIODO. Główny inspektor ochrony danych osobowych potwierdza nam między innymi, że zajmą się opisywaną już przez nas sprawą możliwości " włamania" do spisu

 • GIODO krytykuje nowy pomysł na abonament RTV. Obawia się o prawa konsumentów

  przy tym technologii nie powinien nikogo dyskryminować. - podkreśla Smaszcz-Kurzajewska. GIODO ma wątpliwości Pomysł wciągnięcia operatorów płatnej telewizji do systemu poboru abonamentu RTV nie podoba się również Generalnemu Insperktorowi Ochrony Danych Osobowych. W ramach konsultacji prowadzonych przez resort

 • Dwóch na GIODO

  , który jest szefem Krajowej Izby Gospodarczej skupiającej drobnych kupców, deklarował, że będzie bronił obywateli przed wykorzystywaniem ich danych przez hipermarkety. Serzycki, wiceburmistrz dzielnicy Warszawa Wola powiedział, że GIODO powinien zwiększyć liczbę kontroli. Miażdżącą liczbą 22 głosów przeciw przepadła

 • GIODO: Przedszkola łamią prawo

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Wojciech Wiewiórowski. "Dane z PIT stwarzają pokokusę żeby patrzeć na dochody" GIODO skontrolował procedury gmin w procesie rekrutacji do przedszkoli po interwencji Rzecznika Praw Dziecka, który zaniepokoił się zbyt głęboką ingerencją gmin w prywatność rodziców

 • GIODO zajmie się wyciekiem z Filmwebu

  sposobu Filmweb.pl zabezpiecza dane oraz spróbują ustalić czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, jeżeli tak to, w jaki sposób. Będzie wstępna kontrola w Filmweb.pl Jeżeli okaże się, że wyniki audytu są niezadowalające GIODO nie wyklucza złożenia do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

 • GIODO: nazwiska esbeków pod ochroną

  ", już wtedy protestowała. - Tylko IPN może ujawniać takie listy po dokładnym zbadaniu, czy to rzeczywiście lista esbeków. Bo za chwilę pojawi się jakaś lista nielubianych nauczycieli z podpisem, że to też lista "bezpieczniaków" - powiedziała i skierowała doniesienie do GIODO. Ten uznał, że została naruszona ustawa o